Diseño sin título (1)

CRONOLOGIA DE LA HISTÒRIA

 • Period: 3500 BCE to 476

  EDAT ANTIGA

  El fet històric important que marca el pas de la Prehistòria a l'Edat Antiga és el descobriment de l'escriptura. Aquesta etapa de la història acaba amb la caiguda de l'Imperi Romà (any 476).
  Durant aquesta època van néixer les primeres grans civilitzacions, que en el cas dels països que envolten la Mediterrània van coincidir diversos pobles:
  Egipcis, Ibers, Grecs, Fenicis, Cartaginesos i Romans.
 • 1500 BCE

  EDAT ANTIGA

  EDAT ANTIGA
  Es va inventar el rellotge de sol.
 • Period: 476 to 1492

  EDAT MITJANA

  L'Edat Mitjana és el període històric de la civilització occidental comprès entre el segle V i el XV. El seu inici se situa l'any 476, l'any de la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident, i el seu final en 1492, any en el qual Colón va arribar a Amèrica. Es subdivideix en Alta Edat Mitjana i Baixa Edat Mitjana.
 • 1450

  EDAT MITJANA

  EDAT MITJANA
  Es va inventar la impremta.
 • Period: 1492 to

  EDAT MODERNA

  L’Edat Moderna és l’etapa històrica que comença amb el descobriment
  d’Amèrica, l’any 1492 i s’acaba amb la Revolució Francesa, en 1789.
  Per què és important aquest fet? Perquè va permetre ampliar les dimensions del
  món conegut i entrar en contacte amb altres cultures. Originant un valuós intercanvi econòmic i cultural.
 • EDAT MODERNA

  EDAT MODERNA
  Es va inventar la màquina de vapor.
 • Period: to

  EDAT CONTEMPORANIA

  L'Edat Contemporània és el període històric que abasta des de l'any 1789, amb la Revolució Francesa , fins a l'actualitat
  Per això, l'Edat Contemporània és un període extens i encara no delimitat, amb nombrosos esdeveniments, com ara la consolidació del sistema capitalista , les revolucions industrials, el desenvolupament tecnològic i les grans guerres mundials.
 • EDAT CONTEMPORANIA

  EDAT CONTEMPORANIA
  Es va inventar la bombeta.