Del món antic a l'expansió de l'islam

Timeline created by Arnau 626
In History
 • Period:
  1,813 BCE
  to
  1,638 BCE

  Naixement i Mort de Abraham

  Abraham és el patriarca del judaisme, reconegut pel cristianisme i un profeta molt important de l'islam. La història de la seva vida és relatada al llibre del Gènesi i a l'Alcorà, però no hi ha cap prova històrica de la seva existència.
 • -753 BCE

  Fundació Roma

  Fundació Roma
  Segons la tradició romana, els germans Ròmul i Rem van ser els fundadors de la ciutat de Roma i del senat romà. Ròmul va convertir-se a més en el seu primer rei. La seva llegenda ha tingut diverses versions.
 • Period:
  -100 BCE
  to
  -44 BCE

  Naixement I Mort Julio Cesar

  Gai Juli Cèsar, més conegut com a Juli Cèsar va ser un líder polític i militar de l'era tardo republicana.
 • -71 BCE

  Espartac

  Espartac
  Va ser un esclau d'origen traci, de la tribu maidoi, 1 amb probable localització a la regió d'influència de Macedònia, que segons fonts gregues i romanes, va dirigir la rebel·lió més important contra la República romana en sòl itàlic, ocorreguda entre els anys 73 a. C. i 71 a. C., coneguda com a tercera guerra servil, guerra dels Esclaus o guerra dels Gladiadors.
 • -63 BCE

  Asgust

  Asgust
  L'home que va canviar Roma, en el seu aspecte físic i en les seves institucions. Hereu de Juli Cèsar, va ser el responsable d'acabar la seva tasca
 • Period:
  AD 1
  to
  30

  Naixement de Jesus- Mort de Jesus

  El Jesús històric és un concepte que es refereix a l'autenticitat històrica de l'existència de Jesús de Natzaret. Els estudiosos solen establir una distinció entre Jesús com reconstruït a través dels mètodes històrics i el Crist de la fe tal com s'entén a través de la tradició teològica.
 • 70

  Contrucion coliseu Romà

  Contrucion coliseu Romà
  El Colosseu o Coliseu és un amfiteatre de Roma que es va construir al segle i. Està situat just a l'est del Fòrum Romà, i va ser el més gran dels que es van construir a l'Imperi Romà
 • 330

  Imperi Bizanti

  Imperi Bizanti
  L'Imperi Romà d'Orient, conegut igualment com a Imperi Bizantí en la seva fase medieval, fou la part oriental de l'Imperi Romà, amb capital a Constantinoble, que després de la caiguda de l'Imperi Romà
 • 337

  Constanti

  Constanti
  Constantí I el Gran, fou el primer emperador romà que professà el cristianisme. Constantí fou proclamat august per les seves tropes el 25 de juliol de 306, i va governar un Imperi Romà en constant creixement fins a la seva mort.
 • Period:
  395
  to
  476

  Caiguda de l'Imperi Romà d'Occident

  La caiguda de l'Imperi Romà d'Occident és el procés de decadència que va portar a la fragmentació de l'Imperi Romà d'Occident l'any 476 i la seva posterior dissolució el 480. Ròmul Augústul, sovint considerat erròniament l'últim emperador romà d'Occident, fou deposat el 476 pel capitost germànic
 • Period:
  571
  to
  Jun 8, 632

  Naixement i defuncio de Mahoma

  Profeta àrab, fundador de la religió musulmana. Animat per la seva dona Jadicha, va començar a predicar a la seva ciutat natal, presentant-se com continuador dels grans profetes monoteistes anteriors, Abraham, Moisès i Jesucrist
 • Jul 17, 622

  Hégira

  Hégira
  Es la migració de Mahoma de la Meca a la ciutat de Yatrib, després coneguda com Medina (a el-nabi) en l'any 622, perquè els cacics coraichitas de la primera ciutat no acceptaven els seus ensenyaments sobre la nova religió, l'islam. Mahoma havia estat convidat a Yatrib per un grup local d'àrabs.
 • Period:
  711
  to
  726

  Conquista Islam a peninsula Iberica

  Es coneix com a conquesta musulmana de Hispania o etapa musulmana inicial de la península ibérica a el complex procés polític i militar que al llarg de el principi de segle viii explica la formació i consolidació d'al-Andalus, així com la gènesi dels principals regnes cristians medievals peninsulars