Absolutizem

 • Feb 8, 1200

  Absolutizem

  Absolutizem
  Lana Karneža, Mia Topolovec
  8.a
  Zgodovina
  Jana Jerenec
  2022_2023
 • Feb 5, 1500

  Kaj je absolutizem

  Kaj je absolutizem
  • Vladarju omogočajo čedalje manj omejeno oblast: > močna najemniška vojska > razvejan in vdan državni aparat > davki (uradniški aparat)
 • Feb 5, 1501

  Značilnosti absolutistične države

  Značilnosti absolutistične države
  • Vladanje so v celoti prevzeli vladarji ter njihov vojaški in uradniški aparat
  • O vladnih poslih so odločali sami
  • Skrbeli so za državo
 • Jun 7, 1550

  Nastanek absolutizma

  Nastanek absolutizma
  • Evropska družba ob izteku srednjega in začetku novega veka pridobi veliko sprememb: > v stanovskih monarhijah se je krepila vladarjeva moč > naraščanje števila evropskih mest in prebivalstva > naraščal tudi delež obrti in trgovine
 • Mar 4, 1551

  Meščani in vladar politična zaveznika

  Meščani in vladar politična zaveznika
  • Oba sta si prizadevala zlomiti moč velikih fevdalcev
  • Razvijejo se nove vrste orožja in tehnike bojevanja
  • moč vojske se izboljša
 • Mar 4, 1552

  Vloga vladarja in plemstva

  Vloga vladarja in plemstva
  • Vladar: > poosebitev države
  • Plemstvo: > ohranilo privilegiran družbeni in gospodarski položaj > izgubilo politični vpliv + vpliv na vladarja in njegove odločitve
 • Mar 4, 1556

  Francija- zgled absolutistične države

  Francija- zgled absolutistične države
  • Vladal kralj Ludvik XIV.
  • Na ozemlju današnje Francije leta 987 izumrle Karolinška dinastija
  • Nova dinastija imenovana Papetingi
  • Kraljeva oblast je bila šibka
  • Ogrožali so jo angleški kralji iz dinastije Plantagener
 • Mar 4, 1558

  Vladarji Francije

  Vladarji Francije
  • Oblast v 13. stoletju utrdita kralja Filip II. Avgust in Ludvik IX. Sveti
  • Ludvik IX. umre v križarski vojni proti Arabcem in kasneje postane svetnik
  • Filip IV. Lepi okrepi Francijo tudi proti papeštvu
 • May 6, 1559

  Stoletna vojna z Anglijo

  Stoletna vojna z Anglijo
  • Ključna vzroka: > spora v zvezi s pravico do francoskega kraljevega položaja in nad oblastjo nad Gaskonjo
  • Vojna se konča leta 1453
 • Ludvik XIV. - Sončni kralj

  Ludvik XIV. - Sončni kralj
  • Bil je francoski kralj
  • Rodil se je 5. septembra 1638
  • Umrl je 1. septembra 1715
  • Po smrti Mazirana je prevzel francosko oblast
  • Ime Sončni kralj si je nadel po svojem kraljevskem položaju
 • Razsvetljeni absolutizem

  Razsvetljeni absolutizem
  • Absolutizem se je v 18. stoletju začel spreminjati
  • Vlada se ne spremeni, vendar se začnejo podrejati pravom in urejenemu položaju svojih podanikov
  • Razsvetljeni absolutizem je imel v evropskih državah različne oblike glede na politične, gospodarske in verske razmere v njih
  • Razsvetljeni absolutisti: > Friderik II. Veliki > car Ivan IV. Grozni > car Peter I. Veliki > Katarina ii. Velika > Marija Terezija > Jožef II.
 • Razlike med absolutizmom in razsvetlejnim absolutizmom

  Razlike med absolutizmom in razsvetlejnim absolutizmom
  • Absolutizem: > Kralj- absoluten vladar > vladar odloča o veri svojih podložnikov > ostre, hude kazni > podložništvo in tlaka > bogastvo države je v kapitalu > privilegij za plemstvo in cerkev
  • Razsvetljeni absolutizem: > kralj- prvi služabnik svoje države > svoboda vero izpovedi > omilitev kazenskega sistema > omilitev tlake ali odprava podložništva > bogastvo države je v zemlji in kmetijstvu > zmanjšanje vpliva plemstva in cerkve
 • Viri

  Wikipedia. Absolutizem pridoblejno 25.november.2022 shttps://sl.wikipedia.org/wiki/Absolutizem
  Dijaški.net . 13.NASTANEK ABSOLUTIZMA pridobljeno s 21.12.2018
  https://dijaski.net/gradivo/zgo_sno_oblike_vladanja_01
 • Hvala za vašo pozornost!

  Hvala za vašo pozornost!