Classic library book free desktop wallpaper 3840x2400

A magyar mint idegen nyelv oktatás története és színterei

 • May 17, 1422

  Rotenburgi János szójegyzéke a német imakönyvében

  Rotenburgi János szójegyzéke a német imakönyvében
 • Period: Apr 17, 1522 to Apr 17, 1524

  S. Heyden kommunikációs kötete

  S. Heyden (nürnbergi iskolamester: 16. sz.): összeállít egy beszélgetést Andreas és Baltazar közt, akik az iskoláról beszélgettek (1524–26)
 • Apr 17, 1527

  Sylvester János: Colloquium Puerilium

  Sylvester János (1527): Colloquium Puerilium. Krakkó
  a felnőtteknek nem felelt meg a tartalma miatt
 • Szenczi Molnár Albert: Novae Grammaticae Hungaricae

  Szenczi Molnár Albert: Novae Grammaticae Hungaricae
  Szenczi Molnár Albert (1610): Novae Grammaticae Hungaricae (Új magyar grammatika). Hannover: az első tankönyvszerű munka
 • A Nagyszombati Egyetem alapítása

  A Nagyszombati Egyetem alapítása
  Pázmány Péter 1635-ben alapította az ELTE elődjét
 • Komáromi Csipkés György: Hungaria Illustrata

  Komáromi Csipkés György (1655): Hungaria Illustrata… . Pitzrecht.
  „azaz a magyar nyelv természetének rövid, de módszeres kifejtése a magyarul nem tudók nyelvtanulásának megsegítésére
  tudományos mű
 • Pereszlényi Pál: Grammatica Linguae Hungaricae

  Pereszlényi Pál (1682): Grammatica Linguae Hungaricae
  tanítónak szánta, de mégis tudományos anyag
 • Warner Kristóf: Gazophylatium

  Warner Kristóf (1691): Gazophylatium… . Kassa
  nem a magyar megtanítására íródott
  táblázatba foglalt beszélgetések 10 nyelve
  tanuló ifjúságnak is szánja, de a téma nem iskoláról szól
 • Bél Mátyás: Der ungarische Sprachmeister

  Bél Mátyás: Der ungarische Sprachmeister
  Bél Mátyás (1729): Der ungarische Sprachmeister. Preßburg = Pozsony
  3 cél az előszóban:
  • társadalmi-társasági élet / érintkezés megkönnyítése
  • kapcsolatok elmélyítése
  • megismertetés / megszerettetés a hungaruszokkal
  észreveszi az igeragozás és a birtokos személyjelezés közötti összefüggést
 • Vályi András: Grundlinien

  az ELTE szempontjából nagyon fontos
   beiktató beszédében, az ELTE-n, a magyar nyelv tanításának alapjait vázolta fel  MID oktatás alapjai (MID tanszék volt, nem magyar)
  1792-ben: röpirat
  a magyar iskolában legyen tanított nyelv a magyar nyelv (nyelvtan)
  a nemzetiségeknek is kell magyart tanulniuk (ő indította el a folyamatot)
 • Verseghy Ferenc: Proludium (Előtanulmányok)

  Verseghy Ferenc: Proludium (Előtanulmányok)
  szakít az elmúlt 200 év grammatikai hagyományaival
  20 esetet különböztet meg (23–24 eset van a magyarban)
  a magyar a sokesetű nyelvek közé tartozik
 • Verseghy Ferenc: Neuverfasste ungarische Sprachlehre

  Verseghy Ferenc: Neuverfasste ungarische Sprachlehre
  a MID oktatás gyöngyszeme, mert
  1.) új gondolatok a bevezetőben
   a magyar nem hasonlít a nyugat-európai nyelvekhez, ez főleg a névszóragozásban mutatkozik meg
  2.) a magyarban 15 eset van
   16 esetet különít el
  3.) helyrerakta a magyar genitivus ragot
   az –é nominativus (a jelet még nem ismerték)
   30 év múlva válik általánossá a nyelvtanban ez a szemlélet
 • Period: to

  Külföldi egyetemeken is tanítanak magyart

 • Márton József: Praktische ungarische Sprachlehre (PUS)

   didaktikai célokkal íródott
   praktisch ≠ praktikus, gyakorlati, hanem gyakorlatokat tartalmazó!
   a 18. sz. végén 1789-ben jelenik meg Meidingen grammatikája, melyben voltak Übungok.
 • Deáky Zsigmond: Grammatica Ungherese

  Deáky Zsigmond (1827): Grammatica Ungherese. Róma
  olaszoknak íródott nyelvkönyv
 • Vékey Zsigmond: Grammar of the Hungarian Language

  Vékey Zsigmond (1852) (a grammatikában Wékey): Grammar of the Hungarian Language
  angoloknak íródott nyelvkönyv
  dialógusok (kedélyes, előkelő, biedermeyer világ)
  irodalmi szemelvény
 • Császár Ferenc: Grammatica Ungherese

  Császár Ferenc: Grammatica Ungherese
  Császár Ferenc (1833): Grammatica Ungherese. Pest
   olyan, mintha nem tudna Deáky grammatikájáról
   bencés pap volt
  olaszoknak íródott nyelvkönyv
 • Csink János: A Complete Hungarian Grammar

  Csink János (1853): A Complete Hungarian Grammar (Practical Grammar of the Hungarian Language…)
  kiváló irodalmi válogatás, hazafias elköteleződés
  angoloknak íródott nyelvkönyv
 • Deskó András: Vergenkaja Grammatika

  Deskó András (1855): Vergenkaja Grammatika. Magyar Grammatika. Szentpétervár
  oroszoknak íródott nyelvkönyv
  korrekt terminológia
  orosz mintára hat esetet különböztet meg
 • Bánhidi-Jókai-Szabó: Learn Hungarian / Lehrbuch der ungarischen Sprache

  Bánhidi-Jókai-Szabó: Learn Hungarian / Lehrbuch der ungarischen Sprache
   Bánhidi Zoltán; Jókay Zoltán; Szabó Dénes (1960-tól): Learn Hungarian / Lehrbuch der ungarischen Sprache (Tanulunk nyelveket-sorozat)
   kétnyelvű
   grammatizáló / fordító könyv
   emigráns magyarok gyermekei ebből tanulhattak magyarul
   Bánhidi Zoltán a Központi Magyar Nyelvi Lektorátus (a mai ELTE Magyar Mint Idegen Nyelvi Tanszék elődje) tanára volt
 • Fábián Pál: Manuale della lingua ungherese

  Fábián Pál (1970): Manuale della lingua ungherese
   az első helyesírási szótárakat Fábián Pál jegyezte, aki az ELTE nyelvészprofesszora volt, és Nápolyban lektori munkát végzett
   olasz
 • Tarnói-Ginter: Ungarisch für Ausländer

  Tarnói-Ginter: Ungarisch für Ausländer
  Tarnói László; Dinter Károly (1974): Ungarisch für Ausländer
   elavult, de jól megírt
   grammatizáló könyv
   Tarnói László a Német Nyelvi Tanszéken dolgozott, és a Hungarológiai Intézet (Balassi Intézet elődje) igazgatója volt
 • Lelkes István: Manuel de Hongrois

   Lelkes István (1976): Manuel de Hongrois (Tanulunk nyelveket-sorozat)
   francia
 • Szíj Enikő: A magyar nyelv könyve

   Szíj Enikő (1970-es évek vége): A magyar nyelv könyve
   Szíj Enikő a Finnugor Tanszéken dolgozott
   orosz
 • Erdős-Kozma-Prileszky-Uhrman: Színes magyar nyelvkönyv

  Erdős-Kozma-Prileszky-Uhrman: Színes magyar nyelvkönyv
   Erdős József; Kozma Endre; Prileszky Csilla; Uhrman György (1979): Színes magyar nyelvkönyv
   kétkötetes: könyv + munkafüzet
   színes volt (háromszínű)
   nem lehetett boltban megvásárolni, mert csak a NEI hallgatóinak szólt
 • Period: to

  Magyar mint idegen nyelv tanári szak az ELTE-n

 • Erdős-Kozma-Prileszky-Uhrman: Hungarian in Words and Pictures

  Erdős-Kozma-Prileszky-Uhrman: Hungarian in Words and Pictures
  Erdős József; Kozma Endre; Prileszky Csilla; Uhrman György: Hungarian in Words and Pictures
   ugyanaz, mint a Színes magyar nyelvkönyv (színek nélkül  )
   kereskedelmi forgalomban volt
 • Szili-Szalai: Lépésről lépésre

  Szili Katalin; Szalai Zsuzsa (1990): Lépésről lépésre
   nem átlagos nyelvkönyv, nyelvészeknek íródott
   grammatikailag jó
   kommunikatív
 • Erdős-Prileszky: Halló, itt Magyarország!

  Erdős-Prileszky: Halló, itt Magyarország!
  Erdős József; Prileszky Csilla (1992): Halló, itt Magyarország! I-II.
   jobb, díszesebb, kommunikatívabb
   alapkönyv
   NEI-hatás, de jól tartja magát a piacon
 • Hungarolingua-sorozat

  Hungarolingua-sorozat
  Debreceni Nyári Egyetem tankönyvcsomagja (1996-tól): Hungarolingua nyelvkönyvcsalád I-III.
   1927 óta létezik
   nyelvkönyvek, szövegértési, olvasási gyakorlatok
   „nagyüzemi”
 • Durst Péter: Lépésenként magyarul I-II.

  Durst Péter: Lépésenként magyarul I-II.
 • Szita-Pelz: MagyarOK

  Szita-Pelz: MagyarOK
  Szita Szilvia; Pelcz Katalin (2013): MagyarOK
   színes, drága
   szintmegjelölés (A1-A2)