Nyelvtörténeti korszakok

By gtimi
 • 3000 BCE

  MAGYAR NYELV ÖNÁLLÓ ÉLETE

  A finnugor összehasonlító nyelvtudomány az úgynevezett uráli alapnyelvig vezeti vissza a magyar nyelv önálló életének kialakulását.
 • Period: 1000 BCE to 896

  ŐSMAGYAR KOR

  -beszédhangok területén számos fejlődés: létrejöttek a b, d, g, z hangok, illetve a rövid magánhangzók mellé kialakultak az: á, é, í hangok
  -létrejött a kötőszó és a visszaható névmás
  -kialakultak a képzőbokrok (-gat, -más/-més), az igenévképzők (-ni, -ó/-ő előzményei, -va, -ván), a birtokos személyjel, a birtokjel és a középfok jele is
  -továbbá kialakultak az összetett múlt idők, a t-jeles múlt, a feltételes mód és a felszólító mód j-je is
  -létrejött a mondatok sorrendje: főnév+ige+bővítmény
 • Period: 896 to 1526

  ÓMAGYAR KOR

  -a hangrendszerben kialakult a: v, h, c, zs, dz, gy, ty a magánhangzók közül pedig az ö és az a
  -szófajok közül a névelők, a kölcsönös és az általános névmások alakultak ki
  -létrejött az -andó/-endő képzős igenév
  -a névutós szerkezetekből ekkor alakultak ki véglegesen és fokozatosan a határozóragok (-ba/-be, -ra/-re, -ért, -szer)
 • Period: 1526 to

  KÖZÉPMAGYAR KOR

  -kialakult a dzs hang ->oszmán-török hatásra
  -visszaszorul a ly, mert átalakult, de a helyesírás továbbra is őrzi az egykori hangot
  -több nyelvjárás kettőshangzói is megjelentek pl: ou, eü, uo, ie azonban ezek nem váltak általánossá minden nyelvjárásban
  -megjelent egy szófaj is a névutó-melléknév
 • Ágis tragédiája

  Ágis tragédiája
  Bessenyei György: Ágis tragédiája
 • Period: to

  ÚJMAGYAR KOR

  A kor 1772-ben jelent meg, amit egy fontos irodalomtörténeti eseményhez köthetünk: megjelent Bessenyei György Ágis tragédiája című drámája.
  -1772: szimbolikus évszám -> magyar nyelv megújításának kezdete
  -egységessé válás korszaka
  -megjelent első általános helyesírási szabályozás (1832)
 • ÁLTALÁNOS HELYESÍRÁSI SZABÁLYOZÁS

 • ÚJABB MAGYAR KOR

  -1920-tól milliós nagyságrendű tömegek kerültek kisebbségi helyzetbe magyar anyanyelvűként
  -Kassa, Nagyvárad, Kolozsvár, Szabadka elszakadtak az anyaországtól és kisebb területek középpontjává váltak
  -1920-tól számított újabb magyar kor egyrészt ezt az új helyzetet jelöli: kisebbségben élő magyarok nyelvét a többségi társadalom nyelve befolyásolja
  -20. század végén megjelent az elektronikus kommunikáció, mely új szinteket hozott a nyelve, ami a nyelvtörténetnek egy új dimenzióját jelöli