• 1825-27.évi diéta

  1825-27.évi diéta
  • Megerősítették az ország önállóságáról és kormányzatáról szóló 1791.évi törvényeket.
  • A király elismerte, hogy az adó és az újoncok megajánlása az országgyűlés joga.
  • Az adóteher arányosabb elosztása végett elrendelték az adózó nép országos összeírását.
  • Széchenyi István intézkedett: "a hazai nyelv művelésére fölállítandó tudós társaságról vagy magyar akadémáról"
 • Period: to

  Reformkor

 • Széchenyi István: Hitel

  Széchenyi István: Hitel
 • 1830.évi diéta

  1830.évi diéta
  Az 1830. évi országgyûlés határozataiból:
  -A Helytartótanács és a bíróságok a magyar nyelvû megkeresésekre magyarul válaszoljanak.
  -Csak magyarul tudó személy lehet állami hivatalnok.
 • Period: to

  Reformkor

 • 1831.évi diéta

  Az országon végigvonuló kolerajárvány miatt nem tudták megtartani.
 • 1832-36-os diéta

  1832-36-os diéta
  Az 1832–36. évi országgyûlés határozataiból:
  -Buda és Pest között állandó Duna-hidat kell építeni.
  -A hídvámot a nemeseknek is fi zetniük kell.
  -A jobbágytelket birtokló nemesek kötelesek adózni.
  -Szabályozták a szabad költözési jog gyakorlását.
  -Megengedték, hogy a jobbágy a telkét és egyéb haszonvételeit eladhassa.
  -Lehetõvé tették a földesúri és a jobbágyi legelõk elkülönítését és a tagosítást.
  - Az anyakönyveket magyar nyelven kell vezetni ott, ahol a prédikáció nyelve magyar.
 • 1839-40.évi diéta

 • 1843/44-es országgyűlés

 • 1847-48.évi diéta