Teljesítési pontok 2017. őszi szemeszter

 • Period: to

  Points of Assessment September-December 2017

  The points of assessment of the two types of lessons on the course (lectures and seminars): test times, deadlines, tasks. A kurzus két típusú óráinak (E és G+L) mérési-teljesítési pontjai: tesztidőpontok, határidők, feladatok.
 • Vocabulary Test 1

  Vocabulary Test 1
  Economic and Business English vocabulary test on the topics and texts covered between weeks 1-5. (Moodle, Edmodo) Gazdasági és üzleti angol szóteszt a 1-5. héten megismert témák és tananyag szókincséből. (Moodle, Edmodo)
 • Test 1: Presentations in English

  Test 1: Presentations in English
  Test on the study material covered in weeks 1-6. (Find it on the Moodle site of the course and the group's Edmodo VLE site.) Zárthelyi dolgozat az első-hatodik hét tananyagából (lásd a kurzus Moodle oldalán és a csoport Edmodo oldalán)
 • Team presentations (weeks 8-11)

  Team presentations (weeks 8-11)
  A 10-minute presentation by each team in weeks 8-11 to establish/develop students' presentation skills in English. One team per week, a few minutes per each student, all in English. Tízperces csoportos prezentációk hetente egyszer, hogy megalapozhassák/fejleszthessék az angol nyelvű előadói készségeiket. Egy csoport hetente, néhány perc jut minden diáknak, kizárólag angolul.
 • Translation Assignment

  Translation Assignment
  Translation assignment of a short text on a chosen topic in Economics or Business English. Individual/teamwork. (Moodle, Edmodo, no Google Transle!) Fordítási feladat: egy rövid, választható témájú közgazdasági, vagy üzleti angol szöveg lefordítása egyénileg/kiscsoportban. (Moodle, Edmodo, tilos a Google Translate!)
 • Vocabulary Test 2

  Vocabulary Test 2
  Vocabulary test on the topics and material covered in weeks 7-11. (Moodle, Edmodo) Szókincsteszt a 7-11. hetek tananyagából. (Moodle, Edmodo)
 • Test 2: Emails in English

  Test 2: Emails in English
  Test on the study material of weeks 8-11. (Find it in the Moodle site of the course and on the group's Edmodo VLE site.) Zárthelyi dolgozat a 8-11. hét tananyagából. (Megtalálható a kurzus Moodle oldalán és a csoport Edmodo oldalán.)
 • Re-sitting of test papers

  Re-sitting of test papers
  Course Summary, final grades, the re-sitting of any test paper that students have failed. (Team presenations.) Kurzus-összefoglaló és zárás, elégtelen dolgozatok újraírása. (A fennmaradt prezentációk megtartása.)