Ajanljukmeg nyelvemlek2

Nyelvemlékeink

By Katesz
 • Period: 1000 BCE to 896

  Az ősmagyar kor

  Kr.e. 1000 - Kr.u. 896 (honfoglalás)
  - változás a beszédhangokban
  - kötőszó, visszaható névmás kialakulása (szófajok már az alapnyelvben is léteztek)
  - számos változás a szóalakokban
  - összetett múlt idők megalakulása
 • Period: 896 to 1526

  Az ómagyar kor

  Kr. u. 896 - Kr.u. 1526 (Mohácsi-csata)
  - írásos nyelvemlékek
  - magánhangzók rendszerének megszilárdulása
  - határozóragok kialakulása
  - igekötők rendszerré szerveződése
 • 1109

  A veszprémvölgyi apácák adománylevele

  A veszprémvölgyi apácák adománylevele
  másolat, de 1001 előtt született a dokumentum
 • 1195

  Halotti beszéd és könyörgés

  Halotti beszéd és könyörgés
 • 1200

  Gesta Hungarorum

  Gesta Hungarorum
 • 1300

  Ómagyar Mária-siralom

  Ómagyar Mária-siralom
 • Period: 1526 to

  A középmagyar kor

  Kr.u. 1526 - Kr.u. 1772 (magyar felvilágosodás kezdete)
  - dzs kialakulása, ly visszaszorulása
  - névutó, melléknév kialakulása
  - kettőshangzó a nyelvjárásokban
 • Period: to

  Az újmagyar kor

  Kr. u. 1772 - Kr.u. 1920 (Trianon)
  - a magyar nyelv megújulásának kezdetei, korszerűvé tétele
  - első általános helyesírási szabályozás
 • Period: to

  Az újabb magyar kor

  Kr.u. 1920 - napjainkig
  - kisebbségi helyzetben a magyar anyanyelvűek több területen
  - a többségi társadalom befolyásolja a kisebbségben élő magyar anyanyelvűeket (szóhasználat, grammatika)
  - elektronikus kommunikáció megjelenése