A magyar nyelvtörténet korszakai

 • Period: 1000 BCE to 896

  Ősmagyar kor

  A magyar nyelv kezdetétől a honfoglalásig tart. A törzsi szervezetben élő népesség törzsi nyelvjárásokat beszél. Több nyelvvel kerül kapcsolatba a magyar nyelvközösség.
  Nyelvemléktelen kor.
 • Period: 896 to 1526

  Ómagyar kor

 • Period: Jan 1, 1526 to

  Középmagyar kor

  A mohácsi vésztől a magyarországi felvilágodásig tart.
  Alapvető fontosságú a reformáció és a könyvnyomtatás. Az anyanyelv írásos használata elkezd terjedni.
  A könyvnyomtatás elterjedésével a nyelvemlékek típusa kiegészül nyomtatott nyelvemlékekkel.
  A nyelvemlékek műfajai: kódexek, bibliafordítások, zsoltáros könyvek, magánlevelek, emlékiratok, naplók, úti feljegyzések.
 • Period: to

  Újmagyar kor

 • Period: to

  Újabb magyar kor