A Magyar Posta története 1867-2017

 • A Magyar Királyi Posta megalakulása

  A Magyar Királyi Posta megalakulása
  A magyar postaszervezet kivált az osztrák postából, és Magyar Királyi Posta néven önálló nemzeti közintézmény lett. A kiegyezést deklaráló törvény kimondta: Ausztria és Magyarország postája külön, de egységes elvek szerint irányítandó. A posta hivatalos nyelve a magyar lett. Gervay Mihály fő-postaigazgató elrendelte a magyar nyelvű címertáblák, pecsétnyomók, bélyegzők és a koronás postakürt használatát.
 • Period: to

  A Magyar Posta története 1867-2017

 • A világ első postai levelezőlapja

  A világ első postai levelezőlapja
  1869-ben a világon elsőként az osztrák és a magyar posta rendszeresítette az új küldeményfajtát,
  a levelezőlapot.
 • Az első magyar postabélyeg

  Az első magyar postabélyeg
  A magyar postabélyegeket 1871-ig még Bécsben nyomatták (Magyarországon ekkor még nem volt alkalmas nyomda). 1871 május 1-től a budai állami nyomda felállítását követően nyomtatták ki az új, már magyar levéljegyeket.
 • Az UPU megalakulása

  Az UPU megalakulása
  1874-ben Gervay Mihály is aláírója volt Bernben az Egyetemes Postaegyesület alapító okiratának.
 • Postatakarékpénztár

  A Postatakarékpénztár 1886. február 1-én indította meg működését.
 • A Posta és a távírószolgálat egyesítése

  Baross Gábor, a "Vasminiszter" egyesítette a postát és a távírdát
 • Tisztképző Tanfolyam indítása

  Megnyitják a tisztviselői kar megfelelő szakismeretét biztosító
  „Posta és Távírda Tisztképző Tanfolyam”-ot.
 • Háromkerekű motorkerékpárok

  Háromkerekű motorkerékpárok
  Még a századforduló előtt megindult a posta gépesítése 1895-ben megkezdték próbaútjaikat a levélgyűjtő szolgálat háromkerekű motorkerékpárjai.
 • A Magyar Posta teljes függetlensége

  Az 1908. évi XII. tc kimondta a Magyar Posta teljes függetlenségét, mely szerint: „ A postát, a távírdát és távbeszélőt a két állam mindegyike saját területén önállóan szabályozza
  és igazgatja.”
 • A Csepeli Szikratávíró működésének kezdete

  A Csepeli Szikratávíró működésének kezdete
  Megkezdődött az első rádióadás, távközlés. A Magyar Királyi Posta rendkívül rövid idő alatt, mintegy három hónap alatt hozta létre azt a szikratávírót, amely megteremtette a távközlés új korszakát. Nemcsak hadi célokat szolgált, hanem később a szórakoztató rádióadások is tulajdonképpen ezen a rádióadón keresztül indultak meg.
 • Trianon következményei

  A Trianoni békeszerződés következtében a szomszédos államokhoz került a postahelyek 60 %-a és öt postaigazgatóság. A posta mind hálózatának, mind felszerelésének kétharmadát elvesztette.
  Ütőképes szervezetté csak a ’20-as évek végére tudott válni.
 • Az első rádió-telefon állomás

  Csepelen 1923-ban üzembe helyezik az első 250 wattos rádió-telefon állomást. Az adóállomás eredetileg arra szolgált, hogy az MTI vidéki fiókjainak a napi politikai és gazdasági, tőzsdei híreket leadja. A üres adásidőben kísérletképpen zene és énekszámokat közvetítettek - az első kísérleti műsort 1924. március 15-én közvetítették.
 • A lakihegyi adótorony átadása

  A lakihegyi adótorony átadása
  További fejlesztések eredményeképpen 1933-ban rendszerbe állították a vidéki közvetítőállomásokat, Lakihegyen átadták az új, 120 kilowatt teljesítményű és 314 m magas nagyadót.
 • Magyarország első postatörvénye

  A törvényhozás összeállította a magyar postáról szóló 1936. évi 35. törvénycikket, megalkotva ezzel Magyarország első postatörvényét, melynek jelentősége abban állt, hogy az eddig nagyrészt szokásjog alapján álló postajogot törvényileg szabályozta.
 • Postaügyi Minisztérium működésének kezdete

  Állami költségvetési szervként feladatai közé tartozott a postai, távközlési, műsorszórási tevékenység ellátása.
 • A Közlekedési és Postaügyi Minisztérium létrejötte

  Az 1953. évi VI. törvény megszüntette az önálló Postaügyi Minisztériumot, feladatait a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium postafőosztálya vette át.
 • Széchenyi-hegyi televízióadó átadása

  Széchenyi-hegyi televízióadó átadása
  1958 januárjában adták át a Széchenyi-hegyi új televízióadót.
 • Magyarország II. postatörvénye

  1964-ben életbe lép Magyarország II. Postatörvénye (1964. évi II. tv.)
 • Színes televíziós műsorszórás kezdete

  Márciusban Magyarországon is megkezdődik a színes televíziós műsorsugárzás.
 • Az irányítószámok bevezetése

  Az irányítószámok bevezetése
  Bevezetésre került az automatikus levélfeldolgozás kialakításához elengedhetetlenül szükséges irányítószám.
 • Az első földi űrtávközlő állomás üzembe helyezése

  Az első földi űrtávközlő állomás üzembe helyezése
  Az üzembe helyezett Balaton néven regisztrált első magyar űrtávközlési földi állomás új korszakot nyitott a magyar távközlés történetében. Itt valósult meg először Magyarországról interkontinentális televízió közvetítés, valamint közvetlen telefoncsatorna átvitel
 • Az automata levélfeldolgozás kezdete

  Az automata levélfeldolgozás kezdete
  Megindul az automata levélfeldolgozás, üzembe állítják a Toshiba levélfeldolgozó berendezést. Kezdetét veszi a gépesített csomagfeldolgozás is.
 • EMS nemzetközi gyorsposta szolgáltatás bevezetése

  EMS nemzetközi gyorsposta szolgáltatás bevezetése
 • Az egységes Magyar Posta megszüntetése

  Az egységes Magyar Posta megszüntetése
  1989 Derzsi András miniszter, élve az állami vállalatokról szóló (1977. évi. VI. tv.) törvényben biztosított jogával az egységes Magyar Postát 1989 december 31-ével megszüntette.1990 január 1-i hatállyal három utódvállalatot hozott létre:
  - Magyar Posta Vállalat
  - Magyar Távközlési Vállalat
  - Magyar Műsorszóró vállalat
 • A Magyar Posta Vállalat megalakulása

  A Magyar Posta Vállalat megalakulása
 • Magyar Posta Részvénytársaság megalakulása

  A rendszerváltást követően a törvényi előírás – 1992. évi LIII. tv., valamint a 126/1992. évi kormányrendelet értelmében 1994. január 1-vel megalakult a Magyar Posta Részvénytársaság.
  Az egyszemélyes, teljes egészében állami tulajdonú gazdasági társaság alapítója a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter volt.
 • I. Postai irányelv (97/67/EK)

  Az Európai Parlament és Tanács kibocsátotta a postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a minőség javítására vonatkozó dokumentumát.
  Ebben erőteljesebb intézkedésekre sarkallta a tagországokat a postai piac fokozatos és ellenőrzött liberalizálására, de az alapszolgáltatások általános biztosításával egyetemben.
  Magyarország még nem volt EU tag, de vállalta, hogy az uniós irányelveket beépíti saját jogrendszerébe, a vonatkozó jogszabályokat a majdani elvárásokhoz igazítja.
 • IPH back office rendszer telepítése

  Tért hódított a postai szolgáltatásban is az informatika (Integrált Posta Hálózat bevezetése, 2000-2002).
 • IPH front office rendszer telepítése

  Tért hódított a postai szolgáltatásban is az informatika (Integrált Posta Hálózat bevezetése, 2000-2002).
 • II. Postai Irányelv (2002/39/EK)

  Ennek lényege a fenntartott szolgáltatási kör folyamatos csökkentése, - az akkor még 2009-re prognosztizált - teljes piacnyitásig.
  Az új irányelv szerint először:
  - 2003 januárjától 100 g alatti és az alaptarifa háromszorosánál nem drágább levélpostai küldemények,
  - 2006 elejétől pedig az 50 g-nál nem kisebb tömegű küldemények maradnak a fenntartott szolgáltatási körben.
 • "Tulajdonosváltás" a Magyar Posta Rt-nél

  Ettől kezdődően, az állam nevében, a minisztert váltó egyedüli részvényesként az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. - 2007-től Zrt. - gyakorolta a tulajdonosi jogokat.
 • A Magyar Posta Biztosító és a Magyar Posta Életbiztosító megjelenése

  A Magyar Posta Zrt. és a Talanx International AG 2002 áprilisában együttműködési megállapodást írt alá, a Posta Biztosító létrehozásáról.
  2002. december – Megkapja működési engedélyét a Magyar Posta Biztosító Zrt. és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt.
  2003. - Magyar Posta Életbiztosító Zrt. és a Magyar Posta Biztosító Zrt. megkezdte működését.
 • Megkezdi működését az OLK

  A szállítási-feldolgozási rendszer korszerűsítésére létrejött az Országos Logisztikai Központ Budaörsön, ami azt is jelentette, hogy megszűnt a vasúti szállítás, a postai küldeményeket azóta csak közúton szállítják.
 • Megjelennek az első online banki szolgáltatások

  A Magyar Posta és az Erste Bank Hungary 2004 végén kötött stratégiai megállapodást, amelynek keretében előbb banki majd befektetési szolgáltatásokat kezdtek értékesíteni a Magyar Posta hálózatában.
 • A Magyar Posta Zrt létrejötte

  A Magyar Posta Rt. névhasználata 2006. január 1-jétől Magyar Posta Zrt.-re változott.
 • III. Postai Irányelv (2008/6/EK)

  Az EU eredeti elképzelése szerint 2009. január 1-vel jöjjön létre az egységes és a teljesen liberalizált postai piac, szűnjön meg a fenntartott szolgáltatások köre.
  Magyar kezdeményezésre létrejött az u.n. „EPICURE” csoport,
  amely az érintett posták eltérő felkészültségére való hivatkozással kérte esetükben a teljes piacnyitás elhalasztását. A III. irányelv végül lehetőséget biztosított az érintett 11 tagország számára, hogy 2012. december 31-ig elhalasszák a postapiacaik teljes megnyitását.
 • Postapartner Program

  Megkezdődött a Postapartner Program (kisforgalmú posták üzemeltetésének vállalkozásba adása). A folyamat befejezése 2010-ben várható.
 • "Tulajdonosváltás" a Magyar Posta Zrt-nél

  Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényben az országgyűlés úgy rendelkezett, hogy a Magyar Posta Zrt. -ben az addigi 100 %-kal szemben a tartós állami részesedés legalacsonyabb mértéke 75 százalék+1 szavazat lehet.
  2008. január 1-jétől az állam nevében a tulajdonosi jogokat a mai napig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gyakorolja.
 • A Magyar Posta és az FHB stratégiai szövetsége

  A Posta és az FHB közötti együttműködés keretében a postákon megjelentek az FHB termékei, a két cég közösen szerezte meg a Díjbeszedő Csoportot és együtt építették ki a Posta befektetési szolgáltatását.
 • A Magyar Posta és az Erste Bank együttműködésének vége

  A Posta folyószámlák, megtakarítási termékek, hitelkártya, folyószámlahitel és személyi kölcsön Magyar Posta által történő közvetítésére vonatkozó szerződéseket az Erste Bank Hungary Zrt. felmondta.