Nőjogi egyezmények

 • ENSZ - Convention on the Political Rights of Women

  ENSZ - Convention on the Political Rights of Women
  "A nők politikai jogairól szóló 1952. évi egyezményt" az ENSZ 1952-ben fogadta el és kimondja, hogy a nők a férfiakkal egyenlők, minden megkülönböztetéstől mentesen minden választáson választójoggal bírnak, szabadon beválaszthatók minden nyilvános szavazás útján megválasztott testületbe, továbbá jogosultak állami tisztség viselésére, illetve a nemzeti jog alapján létrehozott állami funkciók betöltésére.
  (forrás: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:52006IP0497)
 • ENSZ - Convention on Marriage

  ENSZ - Convention on Marriage
  Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages: az ENSZ Közgyűlés fogadta el 1962. november 7-én a házasságkötéshez szükséges
  kölcsönös beleegyezésről, a legalsó korhatárról, valamint a házasságkötések anyakönyvezéséről szóló egyezményt.
  (forrás: http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20144sz/09.pdf)
 • ENSZ - Protection of Women and Children in Emergency

  ENSZ - Protection of Women and Children in Emergency
  Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict: Az ENSZ Közgyűlés 1974. december 12-én elfogadott egy nyilatkozatot a nők és gyermekek védelméről vészhelyzetben és fegyveres konfliktusokban.
  (forrás: http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/gender-equality/resources/conventions-and-declarations/)
 • ENSZ - CEDAW

  ENSZ - CEDAW
  Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Az ENSZ 189 országa elfogadja az "Egyezményt a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések (diszkrimináció) minden formájának kiküszöböléséről".
  (forrás: https://www.womankind.org.uk/blog/detail/our-blog/2017/11/13/international-agreements-on-women-s-rights-a-framework-for-action)
 • ENSZ - DEVAW

  ENSZ - DEVAW
  Declaration on the Elimination of Violence Against Women: Az ENSZ Közgyűlése által 1993. december 20-án kiadott nyilatkozat, "Deklaráció a Nők Elleni Erőszak Megszüntetéséről".
  (forrás: https://www.womankind.org.uk/blog/detail/our-blog/2017/11/13/international-agreements-on-women-s-rights-a-framework-for-action)
 • Nők IV. Világkonferenciája (ENSZ) - BPfA

  Nők IV. Világkonferenciája (ENSZ) - BPfA
  Beijing Declaration and Platform for Action: Az ENSZ égisze alatt 1975-ben Pekingben rendezett Nők IV. Világkonferenciáján fogadták el a Pekingi Nyilatkozatot és Cselekvési Programot, melyben felszólították a kormányokat, hogy tegyenek stratégiai lépéseket olyan kritikus területeken, mint a nők oktatása, egészsége, szerepe a döntéshozatalban, vagy éppen a nemek közti keresetkülönbség és a nők elleni erőszak.
  (forrás: https://www.facebook.com/NokaTudomanyban/)
 • ENSZ - Resolution 1325

  ENSZ - Resolution 1325
  United Nations Security Council Resolution 1325 on women, peace, and security: Az ENSZ Biztonsági Tanácsa a 4213.-ik ülésén fogadta el az "1325-ös számú ENSZ nyilatkozatot a nőkről, a békéről és a biztonságról". Mérföldkő a nőknek a békerendezésben való egyenlő mértékű részvételének elősegítése, valamint fegyveres konfliktusok idején saját védelmük biztosítása érdekében.
  (forrás: http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20153sz/05.pdf)
 • Európa Tanács - Istanbul Convention

  Európa Tanács - Istanbul Convention
  Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence: Az Európa Tanács által 2011. november 5-én megalkotott átfogó nemzetközi egyezmény a nők elleni erőszakkal és családon belüli erőszakkal szemben. Eddig 37 ország írta alá.
  (forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Isztambuli_egyezm%C3%A9ny)
 • ENSZ - SDGs

  ENSZ - SDGs
  Sustainable Development Goals: A Fenntartható Fejlődési célokat 2015 szeptember 25-én fogadta el az ENSZ Közgyűlés. 5. cél: nemek közötti egyenlőség létrehozása, és minden nő és lány felemelkedésének elősegítése.
  (forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Fenntarthat%C3%B3_fejl%C5%91d%C3%A9si_c%C3%A9lok)