Zoltán kodály 2009

Kodály Zoltán zenepedagógiai munkássága

 • Period: to

  Kodály Zoltán

  Kodály életrajzaKodály Zoltán 1882-ben született Kecskeméten. Édesapja Kodály Frigyes (1853–1926), Kecskemét teherleadási pénztárnokaként, Szob, Galánta, majd Nagyszombat állomásfőnökeként tevékenykedett. Édesanyja Jalovetzky Paulina (1857–1935), egy lengyel származású vendéglős lánya volt. Édesapja hegedűn- édesanyja pedig zongorán játszott és énekelt. [3] A galántai népiskolában (1888–1892) és a nagyszombati érseki főgimnáziumban (1892–1900) végezte alsóbb tanulmányait. 1900. június 13-án jelesen érettségize
 • Magyar népdalok

  Magyar népdalok
  Kodály doktori disszertációját a magyar népdal strófaszerkezetéről írta 1906-ban. Ugyanekkor ismerte meg Vikár Béla fonogramgyűjteményét, és ennek hatására döntötte el, hogy falura megy népdalokat gyűjteni. Kutatásai elején ismerkedett meg a hozzá hasonló utakon járó Bartók Bélával, ekkor vette kezdetét életre szóló barátságuk. 1906-ban Magyar népdalok címmel tíz-tíz népdalt adtak ki közösen, zongorakísérettel ellátva.
 • Kodály a zenepedagógia felé fordul

  odály Zoltán zenei nevelési koncepciója ma a magyar zenei köznevelés alapját jelenti, jelentős szerepe van a szakoktatásban is. Ezek az alapelvek fokozatosan alakultak ki, fogalmazódtak meg és mentek át a gyakorlatba, azután, hogy a zeneszerző figyelme 1925 táján a zenepedagógia felé fordult. Elgondolása szerint a jó zenész kellékei négy pontban foglalhatók össze: 1. kiművelt hallás, 2. kiművelt értelem, 3. kiművelt szív, 4. kiművelt kéz. Mind a négynek párhuzamosan kell fejlődnie, állandó egye
 • Period: to

  Bicinia Hungarica I-IV. Bevezető a kétszólamú éneklésbe

 • 15 kétszólamú énekgyakorlat

 • Énekeljünk tisztán! Kétszólamú karének-gyakorlatok (107 gyakorlat szöveg nélkül)

 • Kamarazenegyakorlat

  Kamarazenegyakorlat
 • 333 olvasógyakorlat

 • Iskolai énekgyűjtemény I-II.

 • 24 kis kánon a fekete billentyűkön

 • Ötfokú zene I-IV.

 • Szó-mi I-VIII.

 • Énekeskönyv az általános iskolák I-VIII. osztálya számára

 • 33, 44, 55 kétszólamú énekgyakorlat; Tricinia, 28 háromszólamú énekgyakorlat