A magyar mint idegennyelv oktatás kezdete

By DLilla
 • Bél Mátyás

  Bél Mátyás
  Ungarishce Sprachmeister c. könyvét írta meg 1729-ben, amit Pressburgban adtak ki.
  Célok:
  - a kapcsolatok elmélyítése a német és a magyar nép között
  - megszerettesse és megismertesse a magyar népet a némettel
 • Vályi András

  Vályi András
  Grundlinien
  - ez az első módszertani könyv
  - tanítja a kiejtést is
  kezdők tanításához ad instrukciókat
 • Verseghy Ferenc

  Verseghy Ferenc
  Prolódium (előtanulmány) amiből később megszületik a Neue mit Gründen Unterstützte Ungarische Sprachlehre
 • Verseghy Ferenc

  Verseghy Ferenc
  Neuverfaßte Ungarische Sprachlehre:
  - feszegeti a magyar esetrendszer kérdését (szerinte 17 eset van)
  - pontosan meghatározza az -é funkcióját
  - jól leírja a tárgyas ragozás szabályait
 • Vályi András

  Vályi András
  A magyar nyelv megtanulásához vezető rövid ösvény
  - meséket tartalmaz
  - állatokról szóló leírások vannak benne
 • Márton József

  Praktische Ungarische Sprachlehre:
  - a gyakorlatok fordítást igényelnek
  - rövid szabályokat tartalmaz
  - a grammatika rész jóval rövidebb, mint az eddigi könyvekben
  - szólásokat, párbeszédeket tartalmaz
  - kultúrtörténeti részt tartalmaz
  - a végén van két vígjáték
 • Verseghy Ferenc

  Verseghy Ferenc
  Magyar Grammatika
 • Wékey Zsigmond

  Grammar of the HUngarian language
  - 11 részből áll
  - dialógusok: jobb oldalon a magyar szöveg, bal oldalon az angol szöveg
  - tartalmaz hazafias verseket
  - az akkori társalgási élet fordulatait írja le
 • Csink János

  Csink János
  Complete Practical Grammar of the Hungarian language
  - magyar irodalomtörténet
  - a kétharmada kultúrtörténeti rész
  - 45 oldal grammatika
  - magyar klasszikus műveket tartalmaz
 • Deskó András

  • oroszoknak írt könyv
  • azt bizonygatta, hogy nem lehet a magyar a finnugor nyelv rokona