Magyarnyelv

nyelvtörténet

 • Period: 1000 BCE to 1000 BCE

  Őshaza elhagyása

  Innentől nézve a nyelvünk külön szakaszon fejlődött. A lovas modú magyarság nyelve keveredett az iránival. Emellett a törökökkel is kapcsolatba léptünk akiktől a földművelése kívül mintegy 250 szót is örököltünk, melyek nagy részét a mai napig használjuk.
 • Period: 1000 BCE to 895

  Nyelvemléktelen kor

  A magyar nyelvű népesség törzsi nyelvjárásokat beszélt. Az ebből a korból maradt magyar nyelvemlékeket kárpát-medencei rovásírással és székely–magyar rovásírással írták, bár szórványosan maradtak fenn magyar szavak görög betűkkel leírva is.Ebből a időszakból nem maradtak fenn írásos emlékek, ezért nyelvemléktelen korszaknak is nevezik a nyelvtudományban.
 • Period: 895 to 900

  Honfoglalás

  Honfoglalás idejében sok nép élt a Kárpát-medencében és sok szót át vett az egyik ép a másiktól.
  - A hunoktól származtatjuk a székelyeket.A hun nyelvről keveset tudunk valamilyen türk nyelvet beszélhettek,több más nyelv mellett
  - korai avarok nyelvéről is csak annyit tudunk mint a hunokéról
  - kései avarok a finnugor nyelvet beszélték.A vezető réteg türk nyelven míg a köznép magyarul beszélt
  -Végül pedig laktak itt elszórtan szlávok is.Több földműveléssel kapcsolatos magyar szó szláv eredetű.
 • Period: 895 to 1526

  Nyelvemlékes kor

  A magyarság új nyelvekkel érintkezik. A kereszténység fis egyre inkább kezdett elterjedni. Az ómagyar korban kialakult latinbetűs magyar írásbeliséget régi magyar helyesírásnak is nevezzük. A nyelvet elsősorban szláv és a latin nyelv építi fel.
 • Period: Aug 29, 1526 to

  Középmagyar kor

  A három részre szakadt országot aháborúk miatt nagy népmozgások és betelepítések érik amiatt keverednek a nyelvjárások. A reformáció és a könyvnyomtatásnak hála egyre több magyar lesz írástudó. Az irodalom is ekkor kezd fejlődeni jobban.Elsősorban a német nyelv hatása érvényesül.
 • Period: to

  Újmagyar kor

  Ekkor zajlik le a nyelvújítás, a magyar hivatalos nyelv lesz és emellett a Magyar Tudományos Akadémia 1832-ben megszabja a magyar nyelv írott változatát tehát pontosan a magyar helyesírást. Az iskoláztatást is kötelezővé teszi igy mégtöbb ember tudja majd megtanulni az írást és az olvasást.
 • Period: to

  Újjabbmagyar kor

  A magyarság szétszakadásával kezdődik ugyanis az ország szétszakadása után a kívül beszélt nyelvváltozatok megerősödnek.Viszont a mai napokban ahhol már szinte mindenhol megtalálható a modern technika csökkent a nyelvjárások szerepe.Ezzel együtt a kortárs irodalom is híresebb lett világszerte így még kicsiny hazánkban is. A helyesírásunkban is sok változtatás lett amik egy nem magyar anyanyelvű de magyart tanulónak mégjobban megnehezíti a nyelvünk szépségének megfejtését.