LITERATURA MEDIEVAL CATALANA

 • Oct 29, 1188

  Guillem de Cabestany

  Guillem de Cabestany
  Guillem de Cabestany fou un cavaller de la comarca del Rosselló Fou un home molt agradable en la persona, i molt famós en armes, cortesia i servei. (1188-1212)
 • Oct 29, 1196

  Ramon Vidal de Besalú

  Ramon Vidal de Besalú
  Ramon Vidal de Besalú és un trobador que es recorda sobretot per la seva obra " Las rasós de trobar ", el primer tractat de poètica que es coneix en una llengua romànica. (1196-1252)
 • Oct 29, 1196

  Mor Guillem de Berguedà (1130-1196)

  Mor Guillem de Berguedà (1130-1196)
  Guillem de Berguedà (1138 - 1196) és el trobador del qual ens han arribat més textos.
 • Jan 1, 1200

  Forum Iudicum

  Forum Iudicum
  Versió catalana antiga de les lleis godes o Liber iudiciorum visigot, conservada només fragmentàriament en un full de pergamí a la biblioteca del monestir de Montserrat.
 • Jan 12, 1200

  Homilies d'Organyà

  Homilies d'Organyà
  Les Homilies d'Organyà són un dels documents literaris més antics escrits en català, per l'època i l'arcaisme d'escriptura el seu llenguatge es troba entre el llatí vulgar i la llengua romanç del català. Es tracta del fragment d'un sermonari destinat a la predicació de l'evangeli, i és el més vell de tots els escrits en qualsevol de les llengües peninsulars.
 • Feb 1, 1208

  Jaume I el Conqueridor (1213-1276)

  Jaume I el Conqueridor (1213-1276)
  Comte de Barcelona i rei d'Aragó (1213-76), de València (1239-76) i de Mallorca (1229-76) i senyor de Montpeller, fill de Pere I el Catòlic i de Maria de Montpeller.
 • Sep 13, 1213

  Pere I el Catòlic (1196-1213)

  Pere I el Catòlic (1196-1213)
  Fill d'Alfons I de Catalunya-Aragó i de la seva muller Sança de Castella. Començà a regnar sota la tutela de la seva mare,
 • Oct 29, 1229

  Jaume I el Conqueridor

  Jaume I el Conqueridor
  Conquesta de Mallorca. Una victoriosa batalla, dita també de Portopí, obrí als expedicionaris el camí de la capital.
 • Oct 12, 1232

  Neix Ramon Llull

  Neix Ramon Llull
  Escriptor, filòsof, místic i missioner.

  Escriu les obres:
  -LLibre de d'Evast e Blanquerna
  -Llibre de les Bèsties
  -Llibre d'amic e amat
 • Oct 29, 1259

  Cerverí de Girona (1259-1285)

  Cerverí de Girona (1259-1285)
  Trobador, anomenat realment Guillem de Cervera, adscrit a les corts del vescomte Ramon Folc de Cardona i dels reis Jaume I i Pere II, on percebia salari com a joglar; es mantingué, tanmateix, amb una independència moral rara en un poeta àulic.
 • Oct 29, 1274

  Crònica de Jaume I

  Crònica de Jaume I
  Es la primera de les quatre grans croniques. Acaba el " Llibre dels feits ".
 • Oct 29, 1276

  Pere II el Gran (1276-1286)

 • Oct 29, 1283

  Bernat Desclot (1283-1288)

  Bernat Desclot (1283-1288)
  Bernat Desclot, historiador, probablement originari del Vescomtat de Castellnou. Va viure a la segona meitat del segle XIII. Escrigué la més antiga de les quatre grans Cròniques: Llibre del rei en Pere e dels seus antecessors passats coneguda com La Crònica de Bernat Desclot.
  -Redacta pel tresorer Bernat Escrivà
  -Protagonista Pere II el Gran
  -Narra el regant del protagonista,tracta 2 temes :
  Conquesta de Sicília i invasió de Catalunya pels francesos
 • Oct 30, 1285

  Alfons II el Liberal (1285-1291)

  Alfons II el Liberal (1285-1291)
  Alfons el Franc o el Liberal, I de València, II de Barcelona i III d'Aragó (València 1265 - Barcelona 1291), comte de Barcelona, rei d'Aragó i de València (1285-1291) i rei de Mallorca (1286-1291).
 • Oct 30, 1291

  Jaume II (1291-1327)

  Jaume II (1291-1327)
  Rei de Sicília (Jaume I: 1285-95), comte de Barcelona i rei d'Aragó i de València (1291-1327) i de Mallorca (1291-95), fill de Pere el Gran (Pere II de Catalunya-Aragó) i de Constança de Sicília.
 • Oct 29, 1325

  Ramon Muntaner (1325-1328)

  Ramon Muntaner (1325-1328)
  Cronista, funcionari i soldat.

  Fill de Joan Muntaner i d'una dama del llinatge Sesfàbregues, a la casa del seu pare s'albergaren el 1271 Jaume I i Alfons el Savi i la seva muller Violant.
 • Oct 30, 1327

  Alfons III el Benigne (1327-1336)

  Alfons III el Benigne (1327-1336)
  Fill segon de Jaume II i de Blanca d'Anjou. Es casà amb Teresa d'Entença (1314), hereva del comtat d'Urgell.
  Alfons el Benigne fou coronat solemnement a la ciutat de Saragossa (pasqua del 1328)
 • Oct 30, 1336

  Pere III el Cerimoniós (1336-1387)

  Pere III el Cerimoniós (1336-1387)
  Balaguer, Noguera, 5 de setembre de 1319 - Barcelona, 1387.
  Rei de Catalunya-Aragó (1336-87), era el fill segon d'Alfons III i de la seva muller Teresa d'Entença, però passà a ésser l'hereu en morir infant el primogènit.
 • Oct 30, 1340

  Bernat Metge

  Bernat Metge
  Escriptor.

  Fill de Guillem Metge, especier que assortia de medicines el palau reial, i d'Agnès, la qual, en restar vídua, contragué noves noces amb Ferrer Sayol, protonotari de la reina Elionor i traductor del llatí.
 • Oct 30, 1383

  Crònica de Pere III el Cerimoniós

  Crònica de Pere III el Cerimoniós
  Ultima crònica de Pere III
 • Oct 30, 1383

  Pere el Cerimoniós (1383-1387)

  Pere el Cerimoniós (1383-1387)
  Acaba la seva crònica
 • Oct 30, 1396

  Martí l'Humà (1396-1410)

  Martí l'Humà (1396-1410)
  Rei de Catalunya-Aragó (1396-1410) i de Sicília (Martí II) (1409-10).

  Fill segon de Pere el Cerimoniós (Pere III de Catalunya-Aragó) i d'Elionor de Sicília, rebé del seu pare els títols de comte de Besalú, senescal de Catalunya (1368) i comte de Xèrica (1372), i des del 1378 afegí el càrrec de lloctinent del seu pare a València.
 • Oct 30, 1400

  Ausiàs March

  Ausiàs March
  Es un dels millors escriptors de la literatura catalana medieval. Algunes de les seves obres son:
  -Veles e vents
  -Oh, foll amor
  -Plena de seny.
  Poeta.

  Era fill de Pere Marc, de qui heretà el lloc de Beniarjó i les alqueries de Pardines i Vernissa, al ducat de Gandia. Participà en les campanyes de Sardenya i de Còrsega, i assistí als setges de Calvi i Bonifazio (1420).
 • Oct 30, 1405

  Joanot Martorell (1405-1410)

  Joanot Martorell (1405-1410)
  Cavaller i escriptor.

  D'un llinatge de la noblesa mitjana, apareix el 1433 amb el tractament de mossèn, que significa que havia estat adobat cavaller. El 1437 canvià lletres de batalla amb el seu cosí Joan de Montpalau, que acusà d'haver trencat paraula de matrimoni a Damiata Martorell, germana de Joanot.
 • Oct 30, 1412

  Ferran I d'Antequera (1412-1416)

  Ferran I d'Antequera (1412-1416)
  Rei de Catalunya-Aragó (1412-16), el primer de la dinastia castellana dels Trastàmara.

  Fill segon de Joan I de Castella i d'Elionor d'Aragó i nét, per tant, del rei Pere el Cerimoniós, es formà i residí a Castella fins a 32 anys.
 • Oct 30, 1416

  Alfons IV el Magnànim (1416-1458)

  Alfons IV el Magnànim (1416-1458)
  Rei de Catalunya-Aragó (1416-58) i de Nàpols (1442-58).

  Fill primogènit de Ferran I i d'Elionor d'Alburquerque. Quan vingué a Catalunya tenia divuit anys. Ja era, doncs, format en part en cenyir la corona, però no era tan estranger com el seu pare.
 • Oct 30, 1435

  Joan Rois de Corella

  Joan Rois de Corella
  És l'autor de pas de l'edat mitjana al Renaixement.
  Obra:Tragedia de Caldesa (profana).
  Joan Roís de Corella fou un religiós conegut per la seva obra literària. Tant la seva vida, com la seva obra, estan condicionades per les transformacions socioculturals que es van produir al segle XV amb el pas de l'època medieval al Renaixement.
 • Oct 30, 1458

  Joan II

  Joan II
  Rei de Catalunya-Aragó (1458-79) i de Navarra (1425-79), fill d'Elionor d'Alburquerque i de Ferran I de Catalunya-Aragó.

  Educat a Castella, no entrà a Catalunya fins a quinze anys. El seu pare el dotà d'un important patrimoni als Països Catalans
 • Oct 30, 1479

  Ferran II el Catòlic (1479-1516)

  Ferran II el Catòlic (1479-1516)
  Ferran el Catòlic fou un dels Reis Catòlics, juntament amb Isabel de Castella. Dit també II d'Aragó, València, Mallorca i Barcelona, III de Sicília, V de Castella i I de Navarra per ser rei d'aquest regnes.
 • Oct 30, 1490

  Tirant lo Blanc

  Tirant lo Blanc
  Novel·la catalana escrita pel cavaller valencià Joanot Martorell i, en el seu estat conservat, acabada pel cavaller també valencià Martí Joan de Galba, que fou impresa per primera vegada a València l'any 1490, per Nicolau Spindeler, en tiratge de 715 exemplars.
 • Oct 30, 1497

  Mor Joan Rois de Corella

  Mor Joan Rois de Corella
  Ens deixa: La Tragèdia de Caldesa