Literatura catalana

 • Jan 1, 1100

  Literatura medieval

  Literatura medieval
  · Predominava la lírica
  · Els trobadors van jugar un paper importatn a l' Edat Mitjana, van ser els primers poetes lírics i cultes en la seva llengua vernacular i van ser uns professionals de la literatura.
  · El català entra en competència amb el llatí amb l' aparició de la burgesia. Ramon Llull ~ Blanquerna
 • Period: Jan 1, 1100 to

  La literatura catalana

 • Jan 1, 1244

  Expansió de l' imperi català

  Expansió de l' imperi català
  · Es van redactar cuatre grans cròniques.
  · La temàtica era de caràcter bèl·lic i històric.
  · El objectiu principal de les cròniques era justificar les decisions polítiques dels reis catalans. Francesc Eiximenis ~ Lo Crestià
 • Jan 1, 1400

  L' humanisme

  L' humanisme
  · És una corrent de pensament centrada en l' èsser humà.
  · La nova filosofia es reflectira a la literatura.
  · La Cancelleria Reial era el primer centre humanista de Catalunya, una institució oficial on es redactaven els documents reials. Bernat Metge ~ Lo Somni
 • Jan 1, 1400

  Crisi política, social i econòmica a Catalunya

  Crisi política, social i econòmica a Catalunya
  · Es va descencadenar una guerra civil que va durar 10 anys.
  · Les obres literàries tractaven usualment d' amor i de mort.
  · Molts escriptors d' aquesta època també éren militars. Ausiàs March ~ Veles e vents
 • Jan 1, 1435

  La novel·la cavallersca

  La novel·la cavallersca
  · Els llibres de cavalleria eren narracions en prosa que es caracteritzaven per la presència d' un heroi amb forma física sobrenatural.
  · Desprès va aparèixer la novela cavalleresca, amb temàtica semblant però molt més realistes.
  · Els elements meravellosos havien desaparegut. Joanot Martorell ~ Tirant lo Blanc
 • Jan 1, 1500

  La literatura popular

  La literatura popular
  · Es produeixen una sèrie de factors històrics com guerres civils, malalties... que influeixen negativament en la producció literària en català.
  · Es va resentir tant el nombre d' obres com la qualitat.
  · Es van matindre les classes populars i van mantindre la literatura de tradició oral. Francesc Vicent Garcia ~ L' harmonia del Parnàs
 • Jan 1, 1570

  Renaixement

  Renaixement
  · Es valora molt la persona.
  · Es redescobreix la cultura clàssica.
  · Hi ha una literatura culta. Cristòfor Despuig ~ Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa
 • Barroc

  Barroc
  · Les actituts els temes i els estils són una reacció davant el desengany.
  · Es tracten temes com la brevetat de la vida i l' obsessió pel pas del temps.
  · Té una literatura culta. Francesc Vicent Garcia i Torres ~ A una hermosa dama de cabell negre que se pentinava en un terrat amb una pinta de marfil
 • Il·lustració

  Il·lustració
  · És una època culta.
  · És un corrent de pensament basat en la raó humana que imposa l' esperit com a mètode de coneixement.
  · Es coneix també com "El segle de les llums" Barón de Maldà ~ Calaix de sastre