Δεκαετία ‘70

 • Δεκαετία ‘70

  1970
  ● Γίνεται η πρώτη δημοσίευση που αφορά στο πρωτόκολλο επικοινωνίας του δικτύου ARPANET
  ● Τίθεται σε λειτουργία το δίκτυο ALOHAnet, το οποίο θα συνδεθεί με το ARPANET δύο χρόνια αργότερα.
  1972
  ● Ανακοινώνεται στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα η λειτουργία του ARPANET και αποφασίζεται η υποστήριξη της
  έρευνάς του.
  1973
  To ARPANET έχει γίνει πλέον διεθνές και απαριθμεί περίπου 2000 χρήστες.
 • Δεκαετία ‘70

  Δεκαετία ‘70
  1970
  ● Γίνεται η πρώτη δημοσίευση που αφορά στο πρωτόκολλο επικοινωνίας του δικτύου ARPANET.
  ● Τίθεται σε λειτουργία το δίκτυο ALOHAnet, το οποίο θα συνδεθεί με το ARPANET δύο χρόνια αργότερα.
  1972
  ● Ανακοινώνεται στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα η λειτουργία του ARPANET και αποφασίζεται η υποστήριξη της
  έρευνάς του. 1973
  To ARPANET έχει γίνει πλέον διεθνές και απαριθμεί περίπου 2000 χρήστες.
 • Δεκαετία ‘80

  Δεκαετία ‘80
  1982
  ● Το TCP και το IP καθορίζονται ως ο συνδυασμός πρωτοκόλλων του ARPANET. Έτσι, γίνεται η πρώτη αναφορά στον
  όρο "internet" ως ένα συνδεδεμένο σύνολο από δίκτυα που χρησιμοποιούν το TCP/IP. 1984
  ● Υλοποιείται το πρώτο DNS (Domain Name System) στο οποίο καταγράφονται 1000 κεντρικοί κόμβοι, εκ των οποίων
  κάποιοι βρίσκονται στην Ασία. Έτσι πλέον οι υπολογιστές του διαδικτύου αναγνωρίζονται από διευθύνσεις
  κωδικοποιημένων αριθμών
 • Δεκαετία ‘90

  1990
  ● Σταματάει η λειτουργία του δικτύου ARPANET. Ούτως ή άλλως, οι περισσότεροι κόμβοι του διαδικτύου έχουν ήδη
  συνδεθεί με άλλα δίκτυα.
  1991
  ● Αίρονται οι περιορισμοί εμπορικής χρήσης του δικτύου.
  ● Ανακοινώνεται η λειτουργία του Gopher.
  ● Τίθεται σε λειτουργία ο παγκόσμιος ιστός World-Wide Web (WWW) από το CERN.
  1993
  Το WWW εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης 341,634% ετησίως, το gopher ρυθμούς 997%, ενώ αρχίζει να λειτουργεί και το Mosaic X.
 • Τα τελευταία χρόνια

  2000
  Δίνονται 7 νέες καταλήξεις domain, οι: .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, .pro. 2001
  Γίνονται οι πρώτες μεταδόσεις με χρήση του Internet2.
  Υλοποιείται το πλήρες σύνολο χαρακτήρων Unicode. 2002 έως και σήμερα
  Δημιουργείται το ταχύτατο Global Terabit Research Network (GTRN).
  Σημειώνεται εξάπλωση του Internet2, στο οποίο πλέον εφαρμόζεται το IPv6