6ο Λύκειο Αθήνας

  • ΙΔΡΥΣΗ 6ο ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

    ΙΔΡΥΣΗ 6ο ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
    Tην δεκαετία του ’50 ο Νέος Κόσμος κ΄ οι γύρω περιοχές λόγω της αύξησης του πληθυσμού αναγκάστηκαν να χτίσουν καινούριο σχολείο.Με πρωτοβουλία οι ενδιαφερόμενοι της περιοχής ιδρυσαν τον <<Σύλλογος φίλων του ΣΤ΄ Γυμνασίου αρένων Αθηνών>> με σκοπό να κτιστεί διδακτήριο του γυμνασίου. (το σχολείο μας το 6ο Λύκειο είναι η συνέχεια και μετονομασία του Στ Γυμνασίου)