ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 54ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2019-2020

  • Κλήρωση για τους μαθητές που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

    Κλήρωση για τους μαθητές που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα
    Σήμερα έγινε η κλήρωση από τους μαθητές που είχαν δηλώσει συμμετοχή Συμμετέχοντες