Ξεκινώντας το ταξίδι από τη Νέα Ρώμη

Timeline created by Giorgos K.
In History
 • 313

  Διάταγμα των Μεδιολάνων

 • 324

  Ο Κωνσταντίνος γίνεται μονοκράτορας στο Ρωμαϊκό Κράτος

 • 325

  1η Οικουμενική Σύνοδος (στη Νίκαια)

 • 330

  Εγκαίνια της Νέας Ρώμης (Κωνσταντινούπολης)

 • Jan 25, 730

  Δημοσιεύτηκε το πρώτο αυτοκρατορικό διάταγμα (του Λέοντος Γ') κατά της λατρείας των εικόνων

 • Jan 25, 827

  Στη μάχη της Νινευί ο Ηράκλειος πέτυχε να συντρίψει τους Πέρσες και να ανακτήσει όλες τις βυζαντινές επαρχίες στην Εγγύς Ανατολή

 • Jan 25, 843

  Η σύνοδος προχώρησε στην οριστική και πανηγυρική αποκατάσταση και αναστήλωση των εικόνων

 • Jan 25, 867

  Η σύνοδος αναθεμάτισε τον Πάπα, απέρριψε το δόγμα περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος και εκ του Υιού και καταδίκασε την επέμβαση της Ρώμης στη Βουλγαρία

 • Jan 25, 870

  Με απόφαση της συνόδου η Βουλγαρία υπάχθηκε οριστικά στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως

 • Jan 25, 1014

  Συντριβή Βουλγάρων στη μάχη του Κλειδίου

 • Jan 1, 1025

  Πέθανε ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β' (ο Μακεδών)

 • Jan 1, 1054

  Το οριστικό Σχίσμα μεταξύ Ορθόδοξης (Ανατολικής) και Καθολικής (Δυτικής) Εκκλησίας

 • Jan 1, 1071

  Οι Σελτζούκοι Τούρκοι στη μάχη του Ματζικέρτ συνέτριψαν τα μισθοφορικά στρατεύματα του Βυζαντίου

 • Jan 25, 1071

  Έπεσε στα χέρια των Νορμανδών το τελευταίο βυζαντινό οχυρό της Ιταλίας, η πόλη Μπάρι

 • Jan 1, 1082

  Ο Αλέξιος Α' (Κομνηνός) έδωσε στους Βενετούς το Χρυσόβουλο

 • Jan 1, 1095

  Ο πάπας Ουρβανός Β' κήρυξε την Α' Σταυροφορία στην Κλερμόν της Γαλλίας

 • Jan 1, 1176

  Ο βυζαντινός στρατός στο Μιυριοκέφαλο της Φρυγίας σχεδόν εξολοθρεύτηκε

 • Jan 1, 1204

  Οι Σταυροφόροι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη (Δ' Σταυροφορία)

 • Jan 1, 1259

  Μάχη της Πελαγονίας

 • Jan 1, 1261

  Ανάκτηση της Πόλης και ανασύσταση της βυζαντινής αυτοκρατορίας από τον αυτοκράτορα της Νίκαιας Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο

 • Jan 1, 1354

  Οι Οθωμανοί πέρσαν στην Ευρώπη και κατέκτησαν την Καλλίπολη

 • Jan 1, 1389

  Μάχη Κοσσυφοπεδίου: οι Σέρβοι νικήθηκαν και αναγνώρισαν την οθωμανική επικυριαρχία

 • Jan 1, 1402

  Οι Μογγόλοι κατανίκησαν το σουλτάνο Βαγιαζίτ στη μάχη της Άγκυρας

 • Jan 1, 1444

  Ο σουλτάνος Μουράτ Β' κατανίκησε ένα σταυροφορικό στρατό στη Βάρνα

 • May 29, 1453

  Τελική έφοδος των Οθωμανών - Άλωση της Πόλης