Ε2 σλετ

ΒΑRΒΙΕ

  • 726

    Εικονομαχία-Ε'2-Αριάδνη-Λήδα

    Εικονομαχία-Ε'2-Αριάδνη-Λήδα
    Υπήρχαν 2 πλευρές οι εικονομάχοι και οι εικονολάτρες.Η μια πλευρά ήταν κατά τη λατρεία των εικόνων και η άλλη πλευρά ήταν υπέρ της λατρείας των εικόνων. Επίσης κράτησε 100 χρόνια.Ο λόγος που υπήρχε αυτή η διαμάχη ήταν οι αποφάσεις των αυτοκρατόρων.Για να λυθεί αυτή η διαμάχη,η αυτοκράτειρα Θεοδώρα συγκάλεσε την οικουμενική σύνοδος.Αφού κάναν αυτή την σύνοδο αποφασίστηκε ότι <<η λατρεία των εικόνων θα αφορά το πρόσωπο και όχι το υλικό>>.