Η ελληνική επανάσταση του 1821 από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παπαδιανίκων

By stevi
  • Ίδρυση φιλικής εταιρείας

    Ίδρυση φιλικής εταιρείας
    Στην Οδησσό της Ρωσίας ιδρύεται η Φιλική εταιρεία από τον Εμμανουήλ Ξάνθο, το Νικόλαο Σκουφά και τον Αθανάσιο Τσακάλωφ.