Βυζαντινή αυτοκρατορία : εποχή Λατινοκρατίας (1204 - 1261)

Timeline created by ΜαρίαΚ..Θ
In History
 • 1204

  Ίδρυση του Δεσποτάτου της Ηπείρου

  Ίδρυση του Δεσποτάτου της Ηπείρου
  Το Δεσποτάτο της Ηπείρου ιδρύθηκε το 1204 από τον Μιχαήλ Δούκα Κομνηνό, με έδρα την πόλη της Άρτας. Πρωτεύουσα του ήταν η Άρτα, με δεύτερη πιο σημαντική πόλη τα Ιωάννινα. Οι Δούκες διεκδικούσε, όπως και ο αυτοκράτορας της Νίκαιας, το τίτλου του συνεχιστή της βυζαντινής αυτοκρατορίας και προσπαθούσαν να αναχαιτίσουν τους Φράγκους και να ελευθερώσουν την Κωνσταντινούπολη.
 • 1204

  Ίδρυση της αυτοκρατορίας της Νίκαιας

  Ίδρυση της αυτοκρατορίας της Νίκαιας
  Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Θεόδωρος Λάσκαρης και ο πατριάρχης Κωνσταντινούπολης κατέφυγαν στη Νϊκαια της Μικράς Ασίας όπου ίδρυσαν την αυτοκρατορίας της Νίκαιας. Η αυτοκρατορία θεωρούσε τον εαυτό της ως συνέχεια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και είχε ως κύριο στόχο την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης.
 • 1204

  Ίδρυση της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας

  Ίδρυση της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας
  Ο Αλέξιος Μέγας Κομνηνός, εγγονός του καθαιρεμένου αυτοκράτορα Ανδρόνικου Α Κομνηνού, κατέλαβε με τη βοήθεια της θείας του Θαμάρ, βασίλισσας της Γεωργίας την Τραπεζούντα και τα νότια παράλια του Εύξεινου Πόντου. Ίδρυση εκεί την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και ανακηρύχθηκε "πιστός βασιλεύς και αυτοκράτωρ Ρωμαίων", διεκδικώντας και αυτός τον τίτλο του συνεχιστή της βυζαντινής αυτοκρατορίας.
 • Apr 13, 1204

  Άλωση Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους

  Άλωση Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους
  Στην προσπάθεια τους να ανακαταλάβουν το θρόνο ο Ισαάκιος Β κι ο γιος του Αλέξιος ζήτησαν από τους Σταυροφόρους να παρεκκλίνουν το δρόμο τους και να τους βοηθήσουν να καταλάβουν την πόλη. Όταν όμως εκμεταλλευόμενος τη λαϊκή δυσαρέσκεια (για τη λατινική επιρροή) ο Αλέξιος Ε τους εκθρόνισε και δολοφόνησε, οι Λατίνοι πολιόρκησαν και κυρίευσαν την Κωνσταντινούπολη και μοίρασαν μεταξύ τους τα εδάφη
 • Period: Apr 13, 1204 to Jul 25, 1261

  εποχή της Λατινοκρατίας

  Τα βυζαντινά εδάφη διαμοιράστηκαν στους Λατίνους σταυροφόρους. Δημιουργήθηκε έτσι η Λατινική αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης με αυτοκράτορα τον Βαλδουίνο της Φλάνδρας (5/8 της πόλης, Θράκη και ΒΔ Μικρά Ασία). Τα υπόλοια 3/8 της Πόλης ανήκουν στον Βενετούς όπως και σημαντικά νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου. Υποτελή στον αυτοκράτορα αλλά με σχετική αυτονομία ήταν το βασίλειο της Θεσσαλονίκης (Βονιφάτιου Μομφερρατικού), το δουκάτο της Αθήνας και η ηγεμονία της Αχαΐας.
 • Period: 1205 to 1221

  Θεόδωρος Α' Λάσκαρης, αυτοκράτορας Νίκαιας

  Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης ο Λάσκαρης ίδρυσε την αυτοκρατορία της Νίκαιας. Με έδρα τη Νίκαια κατάφερε να αναχαιτήσει τους Λατίνους και τους Σελτζούκους, αποτρέποντας την ολική καταστροφή, και να διατηρήσει ζωντανό το εθνικό αίσθημα.
 • 1207

  Μάχες Τραπεζούντας και Νίκαιας

  Μάχες Τραπεζούντας και Νίκαιας
  Ο Θεόδωρος Λάσκαρης (Αυτοκράτορας Νίκαιας) νίκησε τον Δαβίδ Κομνηνό (στρατηγός αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας) που είχε κυριαρχήσει στην Παφλαγονία και είχε φτάσει μέχρι την Ηράκλεια του Πόντου και απειλούσε την Νικομήδεια. Τον ανάγκασε να υποχωρήσει στη Σινώπη.
 • 1214

  αυτοκρατορίας Τραπεζούντας : απώλεια της Σινώπης

  Μετά από τις μάχες με τους Σελτζούκους Τούρκους η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας χάνει τις περιοχές της Σινώπης και γίνεται φόρου υποτελής στο Σουλτάνο μέχρι το 1223
 • Period: 1221 to 1254

  Ιωάννης Γ' Δούκας Βατάτζης, αυτοκράτορας Νίκαιας

  Ο Ιωάννης εδραίωσε την αυτοκρατορία της Νίκαιας σε υπολογίσιμη δύναμη. Επικράτησε του Δεσποτάτου της Ηπείρου, αποδυνάμωσε αισθητά τους Λατίνους, εισέβαλε στις περιοχές που κατείχαν οι Βούλγαροι και κατέλαβε τη Θεσσαλονίκη. Σε διπλωματικό επίπεδο διαπραγματεύτηκε με τον πάπα (1234 και 1253) την ένωση των δύο εκκλησιών με αντάλλαγμα την κατάργηση της λατινικής αυτοκρατορίας. Εν ολίγοις έθεσε τις βάσεις για την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης.
 • 1224

  Δεσποτάτο της Ηπείρου : απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης

  Δεσποτάτο της Ηπείρου : απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης
  Ο Θεόδωρος Κομνηνός Δούκας εφάρμοσε επιθετική πολιτική στη Μακεδονία και Θεσσαλία. Εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία των λατινικών κρατών και αφού συμμάχησε με τον Βούλγαρο Τσάρο Ιβάν Ασέν Β' προέλασε εναντίον του πριγκιπάτου της Θεσσαλονίκης (πρίγκιπας Βονιφάτιος Μομφερρατικός). Με τη βοήθεια του προυχόντων της πόλης κατέλαβε τη Θεσσαλονίκη, διαλύσε το Βασίλειο της Θεσσαλονίκης και στέφθηκε αυτοκράτορας (αν και δεν αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους Έλληνες)
 • 1225

  Αυτοκρατορία της Νίκαιας : κατάληψη της Αδριανούπολης

  Ο Ιωάννης Βατάτζης, εκδίωξε τους Λατίνους από τα εδάφη της Μικράς Ασίας και κατέλαβε την πόλη της Αδριανούπολης.
 • Mar 9, 1230

  Δεσποτάτο της Ηπείρου : μάχη της Κλοκότνιτσας

  Δεσποτάτο της Ηπείρου : μάχη της Κλοκότνιτσας
  Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης ο Θεόδωρος Κομνηνός Δούκας στράφηκε εναντίον του πρώην συμμάχου του Βούλγαρου Τσάρου Ιβάν Ασέν Β. Αν και σίγουρος για τη νίκη του συνάντησε συντριπική ήττα. Ο ίδιος αιχμαλωτίστηκε και τυφλώθηκε (για 7 χρόνια) και οι Βούλγαροι κατέκτησαν το μεγαλύτερο μέρος του Δεσποτάτου. Στη Θεσσαλονίκη κυβέρνησε με την ανοχή των Βουλγάρων ο αδελφός του Θεόδωρου, Μανουήλ Κομνηνός Δούκας
 • 1235

  Αυτοκρατορία της Νίκαιας : συμμαχία με τους Βούλγαρους

  Ο Ιωάννης Β΄ Ασάν και ο Ιωάννης Βατάτζης συμμάχησαν εναντίον των Λατίνων της Κωνσταντινούπολης. Η συμμαχία επισφραγίστηκε με το γάμο του γιου του Βατάτζη, Θεόδωρου, και της κόρης του Ιωάννη Β΄ Ασάν, Ελένης. Όμως, οι δύο κοινές τους προσπάθειες για την κατάληψη της Πόλης κατέληξαν σε αποτυχία.
 • 1246

  Αυτοκρατορία της Νίκαιας : κατάληψη της Θεσσαλονίκης

  Αυτοκρατορία της Νίκαιας : κατάληψη της Θεσσαλονίκης
  Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, δυσαρεστημένοι με το διάδοχο του Ιωάννη Δούκα, το δεσπότη Δημήτριο (1244-46), κάλεσαν τον Ιωάννη Βατατζή ο οποίος και κατέλαβε την πόλη οριστικά το 1246. Η κατάληψη της πόλης εδραίωσε τη δύναμη της αυτοκρατορίας της Νίκαιας επί του δεσποτάτου της Ηπείρου και ισχυροποίησε τη θέση του Βατατζή ως αυτοκράτορα των Ρωμαίων.
 • 1252

  Δεσποτάτο της Ηπείρου : σύναψη ειρήνης με τη Νίκαια

  Ο Ιωάννης Βατατζής ανάγκασε τον Μιχαήλ Β΄, ηγεμόνα της Ηπείρου, να τον αναγνωρίσει ως αυτοκράτορα. Σε αντάλλαγμα ο Μιχαήλ πήρε τον τίτλο του δεσπότη. Τη συμφωνία επισφράγισε ο γάμος της εγγονής του Ιωάννη, Μαρίας, με το γιο του Μιχαήλ, Νικηφόρο, το 1249. Όμως, το 1251 ο Μιχαήλ κινήθηκε εναντίον του Ιωάννη και επιχείρησε να καταλάβει τη Θεσσαλονίκη. Μετά την ήττα του αναγκάστηκε να δεχθεί την ειρήνη το 1252. Με τη συμφωνία ειρήνης, παρέδωσε στην αυτοκρατορία τα Βελεσά και τον Πρίλαπο.
 • 1254

  Αυτοκρατορία της Τραπεζούνας : Ανακατάληψη της Σινώπης

  Ο Μανουήλ Α' καταλαμβάνει τη Σινώπη και τη διοίκησή της αναλαμβάνει μέλος της οικογένειας των Γαβράδων.
 • Period: 1254 to 1258

  Θεόδωρος Β' Δούκας Λάσκαρης, αυτοκράτορας Νίκαιας

  Στη σύντομη βασιλεία του (ήταν επιληπτικός και πέθανε λόγω της ασθένειάς του) κατάφερε να προσαρτήσει στην αυτοκρατορία του το Δυρράχιο, όταν η κόρη του παντρεύτηκε το γιο του Δεσπότη της Ηπείρου.
 • Period: 1258 to 1261

  Ιωάννς Δ' Δούκας Λάσκαρης, αυτοκράτορας Νίκαιας

  Όταν στέφθηκε αυτοκράτορας ήταν μόλις 8 χρονών. Την αντιβασιλεία είχε αρχικά ο Γεώργιος Μουζάλων αλλά ο Μιχαήλ Παλαιολόγος τον σκότωσε, ανέλαβε αρχικά την αντιβασιλεία και στη συνέχεια έγινε συναυτοκράτορας. ΜΕτά την ανάκτηση της Πόλης όμως, ο Μιχαήλ εκθρόνισε, τύφλωσε και φυλάκισε τον Ιωάννη
 • 1259

  μάχη της Πελαγονίας

  μάχη της Πελαγονίας
  Θριαμβευτική και καθοριστική νίκη του στρατού της αυτοκρατορίας της Νίκαιας (Στρατηγός ο Ιωάννης Παλαιολόγος) εναντίον της συμμαχίας του Δεσποτάτου της Ηπείρου (Μιχαήλ Β' Δούκας), βασίλειο της Σικελίας και πριγκιπάτο της Αχαΐας (Γουλιέλμος Βιλλεαρδουίνος). Ο Γουλιέλμος αιχμαλωτίστηκε και αναγκάστηκε να παραχωρήσει τα κάστρα του Μυστρά, Μονεμβασιάς, Γεράκι και Μάνη στους Νικαιάτες (από τα οποία δημιουργήθηκε το δεσποτάτο του Μυστρά), η Άρτα και η Θήβα κυριεύθηκαν και η Θεσσαλονίκη ήταν ασφαλής.
 • Period: 1261 to 1282

  Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος

  Ευφυέστρατος αυτοκράτορας με διπλωματικές ικανότητες αλλά αδίστακτος και σκληρός. Κυβέρνησε ως συναυτοκράτορας με τον ανήλικο Ιωάννη Δ Δούκα, τον οποίο όμως τελικά εκθρόνισε, τύφλωσε και φυλάκισε μετά την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης. Για αυτή του την πράξη αφορίστηκε από τον Πατριάρχη μέχρι το 1268. Σημαντικά γεγονότα της βασιλείας του ήταν η μάχη της Πελαγονίας και η προσπάθεια ένωσης των δύο Εκκλησιών
 • 1262

  Ίδρυση Δεσποτάτου του Μυστρά

  Ίδρυση Δεσποτάτου του Μυστρά
  Μετά την απελευθέρωση του από την αυτοκρατορία της Νίκαιας ο Βιλλεαρδουίνος παραχωρεί στη Νίκαια το κάστρο του Μυστρά (είχαν προηγηθεί η παραχώρηση των κάστρων της Μάνης, Γερακιού και Μονεμβασιάς). Έτσι δημιουργείται το δεσποτάτου του Μορέως, με αρχική πρωτεύουσα την Μονεμβασιά. Οι διοικητές του δεσποτάτου ορίζονται από τον αυτοκράτορα της Νίκαιας και αποτελεί επαρχία της αυτοκρατορίας.