Ιστορία διαφορικών εξισώσεων

 • Newton

  O Nεύτωνας σε βιβλίο του "Μέθοδοι παραγώγων και αριθμοσειρές' αναφέρει 3 είδη διαφορικών εξισώσεων των 2 μεταβλητών
 • Leibniz

  επίλυση με τη μέθοδο χωρισμού μεταβλητών
 • Bernoulli

  O Jacob Bernoulli λύνει την ομώνυμη διαφορική
 • John Bernoulli

  Πρόβλημα βραχυστοχρονου
 • James Bernoulli

  Λύση ισοπεριμετρικού προβλήματος
 • Daniel Bernoulli

  Επίλυση της εξίσωσης Ricatti
 • Clairaut

  διαπραγμάτευση και επίλυση της ομώνυμης εξίσωσης
 • Euler

  Διαπραγμάτευση και επίλυση τελικά της ομογενούς γραμμικής Δ.Ε.
 • D'Alebert

  1-D εξίσωση κύματος
 • Euler-Lagrange

  ανακάλυψη της ομώνυμης διαφορικής εξίσωσης
 • Euler Lagrange

  Επίλυση της ομώνυμης εξίσωσης
 • Εuler

  Ανακάλυψη της 3D εξίσωσης κύματος
 • Period: to

  Νavier-Stokes

  μελέτη ομώνυμων εξισώσεων κίνησης ρευστών
 • Cauchy - Riemann

  ομώνυμες συνθήκες
 • Sophus Lie

  Lie theory
 • Fourier

  Μελέτη της ΜΔΕ διάχυσης θερμότητας
 • Picard

  μάθοδος επίλυσης με διαδοχικές προσεγγίσεις
 • Cartan

  άλγεβρες Cartan
 • Poincare

  έρευνα στις ιδιοτιμές του τελεστή laplace
 • Hilbert

  Τα περιβόητα 23ψπροβλήματα του
 • N. wiener

  Κίνηση Brown
 • Calderon-Zygmund

  θεωρία singular ολοκληρωτικών τελεστών
 • Διαφορικός Αναλυτής

  Κατασκευή της ομώνυμης μηχανής αριθμητικής επίλυσης διαφορικών εξισώσεων
 • Mallock Machine

  Ο Lennard Jones κατασκευάζει μια ακόμαμηχανή επίλυσης