78

Βιβλιογραφία ΤΠΕ

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Παραδοχές

  1. Όλα τα βιβλία υποθέτουμε ότι έχουν εκδοθεί την 1/1 του έτους έκδοσης.
  2. Καταβλήθηκε προσπάθεια για συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων τίτλων, αυτής της εποχής
 • Η διδασκαλία της Logo στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

  Η διδασκαλία της Logo στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  Δαπόντες Ν. (1989): Η διδασκαλία της Logo στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εκδ. Gutenberg, Αθήνα.
 • Η πληροφορική στο σχολείο

  Παπάς, Γ. (1989): Η πληροφορική στο σχολείο: Υλικό, Λογισμικό, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών. Αθήνα.
 • Πληροφορική και Εκπαίδευση

  Ανθουλιάς, Τ. (1989): Πληροφορική και Εκπαίδευση, Gutenberg, Αθήνα.
 • Η διδασκαλία της Γεωμετρίας στο Δημοτικό Σχολείο με τη Γώσσα LOGO

   Η διδασκαλία της Γεωμετρίας στο Δημοτικό Σχολείο με τη Γώσσα LOGO
  Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
  ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ LOGO
  Συγγραφέας: Τάσος Ανθουλιάς
  Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 1989
  Σελ. 157 Η εισαγωγή της Πληροφορικής στην εκπαίδευση δεν είναι θέμα «τεχνικό» ή «τεχνοκρατικό» – είναι ένα θέμα κατεξοχήν παιδαγωγικό. Το πρόβλημά μας δεν είναι αν θα βάλουμε κάποιους υπολογιστές στα σχολεία μας. Το πρόβλημα είναι πώς θα χρησιμοποιήσουμε τους υπολογιστές ως παιδαγωγικά και διδακτικά εργαλεία, με τη βοήθεια των οποίων θα αναβαθμίσουμε την εκπαίδευσή μας.
 • Νοητικές Θύελλες : παιδιά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και δυναμικές ιδέες

  Papert, S. (1991): Νοητικές Θύελλες : παιδιά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και δυναμικές ιδέες / , μετάφρ. Αίγλη Σταματίου, επιμ. Γιάννης Κωτσάνης (μετάφραση του βιβλίου Mindstorms : children, computers, and powerful ideas)
  εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα.
 • Νοητικές θύελλες.

  Papert, S. (1991): Νοητικές θύελλες. (μετάφραση Αίγλη Σταματίου) εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα.
 • Η Πληροφορική στην εκπαίδευση με Basic και Logo

  Ζαβλανός, Μ. (1991): Η Πληροφορική στην εκπαίδευση με Basic και Logo. Εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα.
 • Ο ηλεκτρονικός Υπολογιστής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

  Αρβανιτάκης Ν. (1993): Ο ηλεκτρονικός Υπολογιστής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: ένα βοήθημα για τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου. Εκδ. ΚΟΡΦΗ, Αθήνα.
 • Logo-Like Learning Environments: Reflection and Prospects

  Kynigos, C. Kotsanis, G., Gyftodimos, G., Georgiadis, P. (Eds.). (1993) Logo-Like Learning Environments: Reflection and Prospects. Proceedings of the Fourth European Logo Conference, Doukas Pubs., Athens, Greece.
 • Η Πληροφορική στην Εκπάιδευση. Νέοι ορίζοντες

  Γιαννακοπούλου Ε. (1994): Η Πληροφορική στην Εκπάιδευση. Νέοι ορίζοντες, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα.
 • Υπερκείμενα, υπερμέσα και πολυμέσα

  Πολίτης, Π. (1996): Υπερκείμενα, υπερμέσα και πολυμέσα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα.
 • Η Logo στην εκπαιδευτική διαδικασία

  Μικρόπουλος Τ. & Λαδιάς Α. (1997): Η Logo στην εκπαιδευτική διαδικασία, εκδ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα.
 • Η πληροφορική στην εκπαίδευση

  Ράπτης Α & Ράπτη A, (1998): Η πληροφορική στην εκπαίδευση. Συνολική προσέγγιση. Αθήνα.
 • Οι υπολογιστές στη διδασκαλία και τη μάθηση

  Κόλιας Α. (1999): Οι υπολογιστές στη διδασκαλία και τη μάθηση: Μια κριτική προσέγγιση. Εκδ. ΕΛΛΗΝ, Περιστέρι.
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία

  Σολωμονίδου, Χ. (1999): Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Μέσα, υλικά, διδακτική χρήση και αξιοποίηση, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα.
 • Διδασκαλία και Μάθηση με σύγχρονα μέσα επικοινωνίας

  Κανάκης, Ι. (1999): Διδασκαλία και Μάθηση με σύγχρονα μέσα επικοινωνίας - Από την έκφραση του προσώπου ως τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, Γρηγόρη, Αθήνα.
 • Μαθαίνοντας στο Internet Φυσική

  Γκούτσιας Α. (2000): Μαθαίνοντας στο Internet Φυσική, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα.
 • Εκπαιδευτικό λογισμικό: Θέματα σχεδίασης και αξιολόγησης λογισμικού υπερμέσων.

  Μικρόπουλος Τ. (2000): Εκπαιδευτικό λογισμικό: Θέματα σχεδίασης και αξιολόγησης λογισμικού υπερμέσων. Εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα.
 • Υπερμέσα στην Εκπαίδευση. Μια κοινωνικο-εποκοδομιστική προσέγγιση

  Μακράκης Β. (2000): Υπερμέσα στην Εκπαίδευση. Μια κοινωνικο-εποκοδομιστική προσέγγιση, εκδ. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, Αθήνα.
 • Στον αιώνα της Πληροφορίας

  Αναστασιάδης Π. (2000): Στον αιώνα της Πληροφορίας, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα.
 • Στον αιώνα της Πληροφορίας

  Αναστασιάδης Π. (2000): Στον αιώνα της Πληροφορίας, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα.
 • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την εξοικείωση των παιδιών.

  Βελλοπούλου Α. (2000) Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την εξοικείωση των παιδιών. Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
 • Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφόρησης στις Φυσικές Επιστήμες

  Καλκάνης Γ. Θ. (2000): Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφόρησης στις Φυσικές Επιστήμες, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.
 • Εισαγωγή στην επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή

  Αβούρης, Ν. (2000): Εισαγωγή στην επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή, Δίαυλος, Αθήνα.
 • Μαθαίνοντας στο Internet Αρχαία, Νέα, Ιστορία

  Κασκαντάμη Μ. (2001): Μαθαίνοντας στο Internet Αρχαία, Νέα, Ιστορία, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα.
 • Νέες Τεχνολογίες και Μέσα Επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία

  Ζωγόπουλος, Ε. (2001): Νέες Τεχνολογίες και Μέσα Επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα.
 • Εκπαιδεύοντας εκτός σχολείου

  Κορωναίου, Α. (2001): Εκπαιδεύοντας εκτός σχολείου: Η συμβολή των οπτικοακουστικών μέσων και των νέων τεχνολογιών, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα.
 • Διαδίκτυο και Διδασκαλία

  Νικολαΐδου Σ. & Γιακουμάτου Τ. (2001): Διαδίκτυο και Διδασκαλία, Ένας οδηγός για κάθε ενδιαφερόμενο και πολλές προτάσεις για τους φιλολόγους, εκδ. Κέδρος, 2001.
 • Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία

  Σολωμονίδου, Χ. (2001): Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Υπολογιστές και μάθηση στην Κοινωνία της Γνώσης. Εκδ. ΚΩΔΙΚΑΣ, Θεσσαλονίκη.
 • Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της Πληροφορίας

  Ράπτης Α & Ράπτη A, (2001): Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της Πληροφορίας, Τόμος Α΄ και Τόμος Β΄ , εκδ. Α. Ράπτη, Αθήνα.
 • Μαθαίνοντας στο Internet Μαθηματικά

  Γαβρίλη K-Γαβρίλη Δ. (2001): "Μαθαίνοντας στο Internet Μαθηματικά", εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα.
 • Διδακτική της Πληροφορικής

  Κόμης B. (2001), Διδακτική της Πληροφορικής, Εκδόσεις Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2001, ISBN 960-538-216-4, σελίδες 176
 • Πληροφορική στην Εκπαίδευση

  Κόμης B., & Μικρόπουλος Α.,(2001) Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Εκδόσεις Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, ISBN 960-538-217-2, σελίδες 200
 • Νοητικά εργαλεία και πληροφοριακά μέσα

  Κυνηγός, Χ. & Δημαράκη, Ε. (2002): Νοητικά εργαλεία και πληροφοριακά μέσα: Παιδαγωγική αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη μετεξέλιξη της εκπαιδευτικής πρακτικής, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα.
 • Δραστηριότητες Μαθηματικών της Α Λυκείου με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

  Κοντογεώργος, Δ. & Κατσιανάς, Κ. (2002): "Δραστηριότητες Μαθηματικών της Α Λυκείου με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή".Εκδόσεις Κωστόγιαννος, Αθήνα.
 • Η διδασκαλία των μαθημάτων του Δημοτικού σχολείου με ηλεκτρονικό υπολογιστή

  Αγγελόπουλος Η., Καραγιάννης Π. κ.α. (2002): Η διδασκαλία των μαθημάτων του Δημοτικού σχολείου με ηλεκτρονικό υπολογιστή, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα.
 • Ο Υπολογισμός ως Εργαλείο Παραγωγικότητας, Πληροφόρησης και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση.

  Αλιμήσης Δ. (2003): Ο Υπολογισμός ως Εργαλείο Παραγωγικότητας, Πληροφόρησης και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. Εργαστηριακός Οδηγός για την Eκπαίδευση Eκπαιδευτικών στις Tεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα.
 • Ο Δάσκαλος Δημιουργός

  Δαπόντες Ν, Ιωάννου Σ, Μαστρογιάννης Ι, Τσοβόλας Σ, Τζιμόπουλος Ν, Αλπάς Α. (2003): "Ο Δάσκαλος Δημιουργός: Παιδαγωγική αξιοποίηση του Microworlds Pro στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό", εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, Αθήνα.
 • θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό

  Πρέζας Παντελής (2003), θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό, εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα
 • Διδάσκοντας και μαθαίνοντας με τις νέες τεχνολογίες θεωρία και πράξη

  Βακαλούδη Αναστασία (2003), Διδάσκοντας και μαθαίνοντας με τις νέες τεχνολογίες θεωρία και πράξη, εκδ. Πατάκη, Αθήνα
 • Εκπαιδευτικό ταξίδι σε αρχαιολογικούς χώρους του Νομού Αιτωλ/νίας

  Κολοβός Χ., Λανόπουλος Θ, Τσέπας Σ. (2003): Εκπαιδευτικό ταξίδι σε αρχαιολογικούς χώρους του Νομού Αιτωλ/νίας, Αγρίνιο. (Το Βιβλίο συνοδεύεται από CD).
 • Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η αξιολόγησή του

  Παναγιωτακόπουλος Χ., Πιερρακέας, Χ, & Πιντέλας Π. (2003): Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η αξιολόγησή του, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα.
 • Διδασκαλία Μαθηματικών με χρήση Η/Υ

  Τουμάσης Μπ. & Αρβανίτης Τ.(2003): "Διδασκαλία Μαθηματικών με χρήση Η/Υ" εκδ. Σαββάλας, Αθήνα.
 • Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. Ζητήματα Σχεδιασμού και εφαρμογών

  Κεκκές Ι. (Επιμέλεια) (2004): Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. Ζητήματα Σχεδιασμού και εφαρμογών: Φιλοσοφικές - Κοινωνικές Προεκτάσεις, εκδ. Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Ατραπός, Αθήνα.
 • Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των επικοινωνιών

  Κόμης Β. (2004): "Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των επικοινωνιών", εκδ. Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2004.
 • Οι προηγμένες τεχνολογίες Διαδικτύου στην υπηρεσία της μάθησης

  Ρετάλης Σ. (επιμέλεια) (2004): Οι προηγμένες τεχνολογίες Διαδικτύου στην υπηρεσία της μάθησης, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα.