Ιστορία Β Γυμνασίου

 • 312

  Ο Χριστιανισμός προβάλλεται στη νίκη του Κωνσταντίνου.

  Το κράτος έχει αρχίσει και υιοθετεί θερμά την Χριστιανική θρησκεία η οποία βοηθά στην αποκατάσταση της ενότητας του. Μέχρι και ο Κωνσταντίνος μετά τη νίκη του επι του Μαξεντίου μετέφερε το Χριστόγραμμα από τα λάβαρα στα νομίσματα και εξέδωσε φιλικότερους νόμους προς τους Χριστιανούς.
 • 313

  Διάταγμα των Μεδιολάνων

  Με το διάταγμα των Μεδιολάνων ο Κωνσταντίνος και ο Λικίνιος συμφωνούν και αναγνωρίζουν επίσημα τη Χριστιανική θρησκεία.
 • 324

  Παύση των διωγμών των Χριστιανών

  Οι διωγμοί κατα των Χριστιανών παύουν οριστικά έπειτα από τη στέψη του Κωνσταντίνου ως μονοκράτορα της αυτοκρατορίας.
 • 325

  Α' Οικουμενική Σύνοδος

  Ο Κωνσταντίνος καλεί στη Νίκαια της Βιθυνίας σύνοδο επισκόπων από όλο το κράτος. Εκεί αποφασίζονται και λύνονται διαφορές που έχουν να κάνουν με τις αιρέσεις, έχοντας ως στόχο την ειρήνευση της Εκκλησίας.
 • 330

  Ίδρυση Κωνσταντινούπολης

  Ο Κωνσταντίνος Α' εγκαινιάζει την Νέα Ρώμη (Κωνσταντινούπολη)
 • 425

  Οι πολιτιστικές αλλαγές του Θεοδοσίου Β'

  Με διάταγμα του Θεοδοσίου Β' ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο είχε σύνολο 31 έδρες(16 ελληνόφωνες 15 λατινόφωνες) και βοηθά την Κωνσταντινούπολη να ανταγωνίζεται σε πολιτιστικό επίπεδο τις πόλεις της Ανατολής. Παράλληλα εκδίδεται και ο Θεοδοσιανός Κώδικας.
 • Period: 527 to 565

  Η Κωνσταντινούπολη στα χρόνια του Ιουστινιανού Α'

  Η Κωνσταντινούπολη άρχισε και αναπτυσσόταν με ταχύτατους ρυθμούς με αποτέλεσμα να αριθμεί 300.000 κατοίκους, ενώ παράλληλα γινόταν ένα κέντρο της χριστιανικής θρησκείας. Έφτασε σε σημείο να ξεπεράσει στο πληθυσμό μέχρι και την Ρώμη πράγμα θαυμαστό για την εποχή.
 • Period: 527 to 565

  Ιουστινιανός Α' :Ένα κράτος,μία θρησκεία, μία νομοθεσία

  Ο Ιουστινιανός Α' με την πολιτική του σημάδεψε το Βυζαντινό κράτος και αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους ηγέτες του.
 • 532

  Στάση του Νίκα

  Ο Ιουστινιανός με τη βοήθεια της Θεοδώρας καταπνίγει την εξέγερση των δήμων του ιπποδρόμο και του λαού, σε μία από τις πιο αιματηρές εμπλοκές της ιστορίας. Έπειτα παίρνει μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων. Με αυτά κατάφερε να περιορίσει αρκετά την δύναμη τους και την επίδρασή τους στο λαό.
 • Period: 532 to 537

  Η Αγία Σοφία

  Η μνημειακής αρχιτεκτονικής εκκλησία αποτέλεσε το κέντρο του Χριστιανισμού για αιώνες. Δεν φαίνεται περίεργο πως οι αρχιτέκτονες Ανθέμιος και Ισίδωρος έβαλαν όλοι τους τη μαεστρία και η κατασκευή της διέρκησε 5 ολόκληρα χρόνια.Είναι χτσμένη σε ρυθμό βασιλική με τρούλο ενώ καμία άλλη εκκλησία δεν συγκρίνεται μαζί της στο κάλλος και στο μέγεθος.
 • Period: 533 to 555

  Αγώνες για την αποκατάσταση της Ρωμαικής Οικουμένης

  Ο Ιουστινιανός με την εξωτερική πολιτική του απέβλεπε στην αποκατάσταση της Ρωμαικής Οικουμένης. Αρχικά κατάφερε εύκολα να κατακτήσεοι το Βανδαλικό Βασίλειο μέσα σε 1 χρόνο ( 533-534 ) δυσκολεύτηκε όμως πολύ και χρειάστηκε μακροχρόνιους πολέμους για την κατάκτιση του Οστρογοτθικού Βασιλείου, ενώ τέλος στο Βησιγοτθικό Βασίλειο στην Ισπανία κατάφερε να κερδίσει μόνο τα παράλια.
 • Period: 550 to Mar 8, 600

  Πολύπλευρη κρίση στο Βυζάντιο

  Λοιμοί, κακές σοδιές, σεισμοί και εισβολές στην αυτοκρατορία οδηγούν στη εξασθένιση των πόλεων, της οικονομίας, του εμπορίου και του στρατού, όπως επίσης και σε μείωση του πληθυσμού.
 • 562

  Αποκατάσταση ειρήνης με Πέρσες

  Με τη συνθήκη του 562 αποκαταστάται η ειρήνη η οποία ήταν κλονισμένη έπειτα από την κατάληψη εκτεταμένων περιοχών από τον Πέρση μεγάλο βασιλιά Χοσρόη Α'.
 • Period: Jan 1, 622 to

  Οι εκστρατείες του Ηρακλείου

  Ο Ηράκλειος ως τυπικός στρατηγός αυτοκράτορας ηγείται το στράτευμα σε αγώνες κατά των Περσών. Καταφέρνει να τους συντρίψει στη μάχη του Νινευί κοντά στα Γαυγάμηλα,όπως επίσης και να προστατέψει την πόλη από την οργανωμένη επίθεση Αβάρων και Σλάβων. Η επιτυχία του αποδίδεται στο θρησκευτικό χαρακτήρα που είχαν οι εκστρατείες του καθώς οι Πέρσες είχαν αρπάξει τον Τίμιο Σταυρό. Έτσι οι φλογεροί λόγοι του ήταν αυτοί που έκανα το στράτευμα του να μάχεται με θάρρος και αυτοθυσία.
 • Period: Jan 1, 726 to

  Α' φάση Εικονομαχίας

  Αρχή της ήταν η απομάκρυνση της εικόνας του Χριστού από την Χαλκή Πύλη της Πόλης σε συνδιασμό με το αυτοκρατορικό διάταγμα κατά των εικόνων που δημοσιεύτηκε το 730 σηματοδότησαν πλήθος αντιδράσεων από τους υποστηρικτές των εικόνων ( εικονόφιλους ) οι οποίοι τιμωρήθηκαν βαρυά .
 • Διαχωρισμός του κράτους

  Μετά το θάνατο του Θεοδόσιου Α' το κράτους διαχωρίζεται σε 2 μεγάλα τμήματα και ακολουθεί διαφορετικές μοίρες, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπο με πολλούς εχθρούς π.χ. Γερμανοί
 • Ίδρυση του Οστρογοτθικού Βασιλείου

  Ο Θευδέριχος ιδρύει το Οστρογοτθικό Βασίλειο με κέντρο τη Ραβέννα. Αν και αναξάρτητο κράτος αναγνωρίζει την επικυριαρχία του αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης.
 • Οι Βούλγαροι δείχνουν τη δύναμη τους στο Βυζάντιο

  Οι Βούλγαροι νικούν τα βυζαντινά στρατεύματα και καταλαμβάνουν την περιοχή μεταξύ Δούναβη και Αίμου. Τότε το Βυζάντιο με αυτοκράτορα τον Κωνσταντίνο Δ' αναγνωρίζει έμεσα τη δύναμή τους συνάπτοντας μαζί τους συνθήκη ειρήνης και καταβάλοντάς τους ετήσιο φόρο.
 • Ζ' Οικουμενική Σύνοδος

  Με αυτή τερματίστηκαν οι διαμάχες και επικράτησε πανηγυρικά η λατρεία των εικόνων ξεκαθαρίζοντας το συμβολικό τους χαρακτήρα, ότι απέδιδαν δηλαδή με την προσκύνησή τους μόνο τιμητική διάκρυση στον απεικονιζώμενο.
 • Το αποκορύφωμα των Αραβικών επιθέσεων

  Το Αμόριο, το ισχυρότερο φρούριο της Ασίας, αλλά και πατρίδα του αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ' αλώνεται από τους Άραβες και προκαλεί τεράστια εντύπωση και οργή στους χώρους του Βυζαντίου.
 • Αρχή της αντεπίθεσης του Βυζαντίου κατά των Αράβων

  Ο βυζαντινός στρατός περνά τον Ευφράτη και κατανικά τον εμίρη της Μελιτηνής ξεκινώντας την αντεπίθεσή του κατά των Αράβων.
 • Σύνοδος του 867

  Σε αυτή τη σύνοδο απορρίπτεται το δόγμα περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος και εκ του Υιού, ενώ καταδικάζεται η παρέμβαση των Ρωμαίων και του πάπα στον εκχριστιανισμό των Βουλγάρων από τους Βυζαντινούς.
 • Period: to

  Η πολιτική του Θεοδοσίου Α'

  Οι Γερμανοί έχουν αποκτίσει πολλές υψηλές θέσεις ιδιαίτερα στο σρατό πράγμα που προκαλεί αντιδράσεις στο εσωτερικό του κράτους και οδηγεί τελικά σε εξέγερση με αρχηγούς του αντιγερμανικού πολιτικού κινήματος τους λόγιους.
 • Period: to 534

  Η έκδοση των νόμων

  Ο Αυτοκράτωρας εκδίδει τον Ιουστινιάνιο Κώδικα που περιέχει όλους τους προηγούμενους από αυτόν αυτοκρατορικούς νόμους. Τον Πανδέκτη με γνώμες Ρωμαίων νομικών αλλά και τις εισηγείσεις, ένα εγχειρίδιο για τους νέους σπουδαστές της Νομικής. Τέλος οι Νεαρές ήταν οι νέοι νόμοι γραμμένοι όλοι στα ελληνικά, γλώσσα που κατανοούσαν σχεδόν όλοι οι υπήκοοι του κράτους.
 • Period: to

  Έναρξη και τερματισμός β' Εικονομαχίας

  Το δεύτερο μέρος της Εικονομαχίας ξεκίνησε με τον Λέοντα Ε' τον Αρμένιο, ο οποίος απέδωσε τις ήττες του Βυζαντίου στις εικόνες. Δεν είχε όμως τις διαστάσεις της πρώτης Εικονομαχίας και γρήγορα λύθηκε οριστικά αποκαταστώντας τις εικόνες στη σύνοδο του 843 έπειτα από πρωτοβουλία της Αυγούστας Θεοδώρας.
 • Period: to

  Σπουδαίες κατακτήσεις από την πλευρά του Βυζαντίου.

  Με αρχηγούς τους γενναίους στρατηγούς Ιωάννη Κουρκούα, Νικηφόρου Φωκά, Ιωάννη Τζιμισκή και του Βασιλείου Β' το Βυζάντιο κατάφερε να ανακτήσει σημαντικές περιοχές με πρώτη την Έδεσα της Συρίας. Ακολούθησαν οι εξίσου σημαντικές Κρήτη, Κύπρος, καθώς και κομμάτια της Παλαιστήνης και της Συρίας