ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

By nota
  • Βαυβαυρικό εκπαιδευτικό σύστημα

    Η νομοθεσία των Βαυαρών για την εκπαίδευση (1834-1836) δυσκόλεψε τα πράγματα και άνοιξε το δρόμο για πιο αυστηρή κοινωνική επιλογή, οδηγώντας το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού εκτός σχολείου. Στις καταστάσεις αυτές συνέβαλαν και τα σχολικά προγράμματα της αντιβασιλείας, που αποτελούσαν τυφλή μίμηση αντίστοιχων γαλλικών και γερμανικών. Με αυτά θεμελιώθηκε το πρόβλημα της γλώσσας. Η γλώσσα των αναγνωστικών και των άλλων κειμένων ήταν η αρχαία ελληνική
  • Μεταρρύθμιση Βενιζέλου

    Η μεταρρύθμιση αυτή δεν αντιμετώπισε τα μεγάλα εκπαιδευτικά προβλήματα που παρέμειναν μεγάλα και σοβαρά, όπως αυτά της γλώσσας, της εκπαίδευσης του προσωπικού, του θέματος των προ¬γραμμάτων και των σχολικών βιβλίων, που παραμένουν παγιδευμένα ανάμεσα στην αρχαία αττική διάλεκτο και σε κάποια κατασκευάσματα γλωσσικά (καθαρεύουσα), που αποτελούσαν τη μεγάλη τροχοπέδη για τη διδασκαλία των άλλων μαθημάτων και την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού έργου.