Βυζάντιο

By mt18ix
 • Nov 8, 717

  Επίθεση Αράβων εναντίον της Κων/πολης

  ghj[ghh](hhttp://byzantin-history.blogspot.com/2011/04/9.htmlttp://)
 • Nov 8, 726

  έναρξη εικονομαχίας

 • Nov 8, 821

  κίνημα του Θωμά του Σλάβου