Viatge atòmic en el temps

Timeline created by Armin De Biase
 • La primera deducció

  La primera deducció
  John Dalton va fer la primera deducció sobre l' atom. Creia que era una esfera indivisible i indestructible.
 • La primera Taula Periòdica

  La primera Taula Periòdica
  Poc temps després del descobriment de l' àtom (51 anys), Dmitri Ivanovich Mendeléiev va ser el creador de la primera taula periòdica, ordenant de menor a major el nombre atòmic dels àtoms que es van descubrir, que en aquell temps en va posar 63 elements.
 • Energia positiva i negativa

  Joseph John Thomson, el científic d' aquell temps, ve pensar que l'àtom era una esfera positiva acompanyada de partícules negatives.
 • El nucli

  El nucli
  Ernest Rutherford, va començar a parlar del nucli, d'energía positiva amb partícules d' energia negativa orbitant per el seu voltant.
 • El model més conegut

  El model més conegut
  Niels Bohr, un dels últims científics que van marcar la ciència dels àtoms i va va pensar que el nucli estava fet de protons i neutrons, orbitats per electrons.
 • El més actualitzat

  El més actualitzat
  Ara amb diferents científics s' ha pogut concretar que el nucli esta format per protons (càrrega positiva) i neutrons (càrrega neutra), orbitat per electrons (càrrega negativa).
 • La taula periòdica d' avui en dia

  La taula periòdica d' avui en dia
  En l' actualitat, la taula periòdica a passat per molts canvis, un d' ells és que hi han afegit 55 elements més i están estudiant un 56è, que seria el 119è.