Trekantshandlen

 • I 1618 sendte Christian 4. en ekspedition til Ceylon (i dag Sri Lanka), så Danmark-Norge kunne få del i handlen i Asien.

 • I 1618 sendte Christian 4. en ekspedition til Ceylon (i dag Sri Lanka), så Danmark-Norge kunne få del i handlen i Asien.

 • Danmark-Norge grundlagde fra 1659 og fremefter en række forter på Afrikas vestkyst (i dag Ghana).

 • Danmark-Norge begyndte at sejle i Caribien i midten af 1600-tallet, og det resulterede i, at tre øer – Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix – kom på danske hænder i hhv. 1672, 1718 og 1733. Tobak, bomuld og især sukker var de vigtigste handelsvarer.

 • Danmark-Norge begyndte at sejle i Caribien i midten af 1600-tallet, og det resulterede i, at tre øer – Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix – kom på danske hænder i hhv. 1672, 1718 og 1733. Tobak, bomuld og især sukker var de vigtigste handelsvarer.

 • Danmark-Norge begyndte at sejle i Caribien i midten af 1600-tallet, og det resulterede i, at tre øer – Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix – kom på danske hænder i hhv. 1672, 1718 og 1733. Tobak, bomuld og især sukker var de vigtigste handelsvarer.

 • En Forordning om negerhandelen - et forbud mod handel med slaver - blev således vedtaget i marts 1792, men loven skulle først træde i kraft i 1803.

 • En Forordning om negerhandelen - et forbud mod handel med slaver - blev således vedtaget i marts 1792, men loven skulle først træde i kraft i 1803.

 • Efter 1815 døde handlen ud, og i 1845 solgte Danmark Trankebar og handelskontoret i Serampore (Frederiksnagore) i det nordøstlige Indien til Storbritannien.

 • Danmark blev med 1792-forordningen ganske vist det første land i verden, der forbød slavehandel, men det var ikke et decideret opgør med slaveri, der først blev forbudt i 1848.

 • I flere omgange gjorde slaverne oprør. Mest markant i 1848.

 • Efter 1848 blev udgifterne til De Vestindiske Øer desuden større og større, og Danmark ønskede at komme af med de dyre øer. Øerne blev solgt for 25 millioner dollars til USA i 1917 efter en folkeafstemning.