Timeline Sergi G

 • 100

  Paper

  Paper
  Invenció del paper xinès
 • 270

  Brúixola

  Brúixola
  La brúixola o búixola és un instrument que serveix per orientar-se que té una agulla que assenyala d'una manera aproximada la direcció nord-sud, i est-oest
 • 550

  Arada de la llauradora

  Arada de la llauradora
  Una arada, aladre, o arreu és una eina utilitzada per a llaurar la terra a través d'obrir-hi solcs. És un instrument agrícola que permet d'obrir solcs a la terra, generalment per tal de condicionar-la millor per a la sembra
 • Jan 1, 730

  Impremta (Xina)

  Impremta (Xina)
 • Jan 1, 950

  El molí de vent

  El molí de vent
  Un molí de vent és una màquina que converteix energia eòlica en un moviment circular per mitjà d'aspes.
 • Jan 1, 1040

  La pólvora

  La pólvora
  La pólvora és una mescla fortament explosiva de diverses composicions, la més antiga de les quals és de salnitre, sofre i carbó
 • Jan 1, 1280

  Les ulleres

  Les ulleres
  Les ulleres són un instrument òptic format per dos marcs (cella i cèrcol) que suporten dues lents unides per un arc, anomenat pont, que es recolza al nas mitjançant plaquetes, i dues barnilles que, articulades per frontisses, ajuden a subjectar i sostenir el conjunt tot recolzant-se a l'orella mitjançant els extrems torçats anatòmicament (ànimes). S'empren per a compensar defectes refractius o de visió binocular, o simplement per estètica.
 • Jan 1, 1330

  El rellotge mecànic

  El rellotge mecànic
  El rellotge mecànic , és aquell fet íntegrament amb peces mecàniques sense intervindre altres elements
 • Jan 1, 1450

  Impremta (Gutenberg)

  Impremta (Gutenberg)
  Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg. El seu invent va fer possible la publicació de llibres en grans quantitats i va ser un dels factors més decisius per a la difusió de les idees del Renaixement a tot Europa.
 • Jan 1, 1492

  Colom arriba a Amèrica

  Colom arriba a Amèrica
  descobriment d'Amèrica s'usa per a referir-se a la primera arribada documentada d'europeus a Amèrica amb grans conseqüències històriques
 • Jan 1, 1498

  Vasco de Gama

  Vasco de Gama
  va ser el primer europeu que va arribar a l'Índia navegant a través del cap de Bona Esperança.
 • Jan 1, 1522

  Volta al mon Magalhaes i Elcano

  Volta al mon Magalhaes i Elcano
  va ser una expedició marítima comandada per Fernão de Magalhães
 • El microscopi

  El microscopi
  El microscopi és un instrument òptic constituït per dos sistemes de lents -l'ocular i l'objectiu, que permeten augmentar extraordinàriament la magnitud de la mostra per observar, fent perceptible allò que no es veu a ull nu.
 • El telescopi

  El telescopi
  Un telescopi és un sistema òptic que permet veure objectes llunyans, tot ampliant-ne la seva mida angular i la seva lluminositat aparents.
 • El barómetre de Torricelli

  El barómetre de Torricelli
  Un baròmetre és un instrument de mesura, utilitzat en física i meteorologia, que serveix per a mesurar la pressió atmosfèrica.
 • La màquina aritmètica de Leibniz

  La màquina aritmètica de Leibniz
  Una calculadora mecànica és una màquina o sistema de còmput i calculació que basa el seu funcionament en un principi mecànic per retornar els resultats d'una operació aritmètica.
 • Sembradora mecànica

  Sembradora mecànica
  La sembradora es una máquina destinada a sembrar, y cuyo motor solía ser un malacate arrastrado por caballerías
 • La filadora mecànica de Hargreaves

  La filadora mecànica de Hargreaves
  fou un filador capdavanter de la Revolució Industrial de la Gran Bretanya
 • La màquina de vapor

  La màquina de vapor
  Una màquina de vapor és una màquina tèrmica de funcionament alternatiu que utilitza el vapor d'aigua com a fluid de treball i que transforma una part de l'energia interna del vapor en energia mecànica
 • El sextant

  El sextant
  El sextant és un instrument de mesura que permet mesurar angles entre dos objectes tals com dos punts d'una costa o un astre -tradicionalment el Sol- i l'horitzó.
 • El teler mecànic

  El teler mecànic
  Un teler mecànic és un sistema mecanitzat de teler accionat per un eix de transmissió.
 • La pila elèctrica

  La pila elèctrica
  Una pila eléctrica o batería eléctrica es el formato industrializado y comercial de la celda galvánica o voltaica. Es un dispositivo que convierte energía química en energía eléctrica por un proceso químico transitorio.
 • Locomotora de vapor

  Locomotora de vapor
  Una locomotora de vapor es un tipo de locomotora impulsada por la acción del vapor de agua.
 • El primer tren de vapor amb passatgers

  El primer tren de vapor amb passatgers
  Una locomotora de vapor és una locomotora autopropulsada impulsada per l'acció del vapor d'aigua.
 • La fotografia

  La fotografia
  La fotografia és la tècnica que permet obtenir i guardar de manera permanent imatges, sobre una superfície de material sensible a la llum o en dispositius d'emmagatzematge de dades
 • El motor i el generador electric

  El motor i el generador electric
  Un motor elèctric és una màquina que converteix l'energia elèctrica en mecànica.
 • El telègraf de Morse

  El telègraf de Morse
  El dispositiu de Morse està constituït per una estació transmissora i una estació receptora enllaçades les dues amb una línia constituïda per un sol fil conductor.
 • La pasteurització

  La pasteurització
  La pasteurització és el procés tèrmic amb l'objecte de reduir els agents patògens, com bacteris, protozous, fongs i llevats, etc., que poden existir en un aliment.
 • El motor de combustió interna

  El motor de combustió interna
  Un motor de combustió interna és un tipus de màquina que obté energia mecànica directament de l'energia química produïda per un combustible que crema dins d'una cambra de combustió, la part principal d'un motor.
 • El telèfon

  El telèfon
  El telèfon és un dispositiu de telecomunicacions que s'usa per transmetre i rebre so (normalment veu) a través de llargues distàncies
 • El fonògraf

  El fonògraf
  Thomas Alva Edison va anunciar la invenció del primer fonògraf, una giny per enregistrar i reproduir so
 • La bombeta elèctrica

  La bombeta elèctrica
  Una bombeta elèctrica produeix un llum format per una ampolla de vidre a l'interior del qual hi ha un filament metàl·lic, generalment de tungstè, que produeix llum per incandescència en circular-hi corrent elèctric.
 • La central elèctrica

  La central elèctrica
  Una central de producció d'energia elèctrica és una planta industrial destinada a la producció d'electricitat.
 • El corrent altern

  El corrent altern
  El corrent altern és un tipus de corrent elèctric que es caracteritza per canviar al llarg del temps, ja sigui en intensitat o en sentit, a intervals regulars.
 • L'aparell de raigs X

  L'aparell de raigs X
  El terme raigs X o radiació X designa una part de l'espectre electromagnètic que correspon a radiació menys energètica que els raigs gamma, però més que els raigs ultraviolats.
 • Comunicació mitjançan ones de ràdio

  Comunicació mitjançan ones de ràdio
  La ràdio és la transmissió de senyals mitjançant la modulació d'ones electromagnètiques amb freqüències per sota de les de la llum visible.
 • L'avió

  L'avió
  Un avió és una aeronau, més pesant que l'aire, capaç de volar per l'atmosfera.
 • Els plàstics

  Els plàstics
  En química i tecnologia, els plàstics són materials orgànics polimèrics d'alta massa molecular. Són molècules gegants formades per àtoms de carboni juntament amb altres d'hidrogen, oxigen, i en menor mesura, clor, fluor, nitrogen o silici. Els plàstics són sòlids amorfs, sintètics o semisintètics, que tenen una gran utilitat per a la indústria.
 • La producció en cadena

  La producció en cadena
  La producció en cadena va ser un procés revolucionari en la producció industrial basat en la cadena de muntatge; una forma d'organització de la producció que delega a cada treballador una funció específica i especialitzada en màquines més desenvolupades tecnològicament.
 • Els electrodomèstics

  Els electrodomèstics
  Un electrodomèstic és un aparell per a ús domèstic que funciona amb electricitat.
 • La televisió

  La televisió
  La televisió és un sistema de telecomunicació per a l'emissió i per a la recepció de sons i d'imatges en moviment a distància.
 • El reactor nuclear de fissió

  El reactor nuclear de fissió
  Un reactor nuclear és una màquina que forma el nucli de producció energètica d'una central nuclear i que té la funció de produir energia calorífica, a base d'alliberar-la del nucli d'àtoms d'urani en ser trencats en ser bombardejats amb neutrons.
 • El transistor

  El transistor
  El transistor és un component electrònic semiconductor d'estat sòlid que s'utilitza com a amplificador o com a commutador, i té tres terminals que s'anomenen col·lector, base i emissor.
 • La fibra òptica

  La fibra òptica
  La fibra òptica és un filament flexible de secció circular fet d'algun tipus de vidre o plàstic capaç de transportar feixos de llum en el seu interior
 • El satèl·lit artificial

  El satèl·lit artificial
  Un satèl·lit artificial és un objecte fabricat per l'home i llançat a l'espai que, gràcies a la seva velocitat, és capaç de mantenir-se en una òrbita estable al voltant de la terra o un altre cos celeste sense precipitar-se contra la superfície d'aquest.
 • L'arribada a la lluna

  L'arribada a la lluna
  La missió lunar Apollo 11 va ser la primera a posar un home a la lluna. Era la cinquena missió tripulada del programa Apollo.
 • Internet

  Internet
  nternet (International Network) és una xarxa pública (ROTFL) i global de computadors que estan interconnectats mitjançant el protocol d'Internet (Internet Protocol) i que comuniquen mitjançant la commutació de paquets.
 • Telefonia cel·lular

  Telefonia cel·lular
  El telefon cel·lular és un dispositiu electrònic amb ràdio de curt abast usat per a comunicacions mòbils de veu i dades.
 • Els ordinadors personals

  Els ordinadors personals
  Un ordinador personal és qualsevol ordinador amb un preu, mida, i possibilitats que el fan útil per a persones individuals, i que està pensat per ser operat directament per l'usuari final, sense intervenció de cap operador/a.