Teknikens Historia

 • Jan 1, 1300

  Tankar om robotar

  Tankar om robotar
  I många år hade folk tankar om robotar som skulle göra deras sysslor. År 1300 skrev den arabiska författaren Al-Jazari en bok “Boken som ger kunskap om sinnrika mekaniska apparater”. I den fanns bland annat teckningar som föreställer en kvinnlig robot som kan fylla och tömma en tvättbalja.
 • Jan 1, 1495

  Ritningar om robotar

  Ritningar om robotar
  År 1495 ritar Leonardo da Vinci en mekanisk riddare som kunde röra armarna. Skissen anses vara den första skissen som föreställer en humanoid. Humanoid är en robot som föreställer en människa. Man tror att riddaren skulle vara något slags vapen något ting som skulle skydda staden eller Leonardo från något.
 • Spinning Jenny

  Spinning Jenny
  År 1764 uppfanns Spinning Jenny av James Hargreaves.
  Till en början kunde bara åtta trådar spinna, men så småningom utvecklades maskinen så att den kunde spinna 100 trådar samtidigt. Spinning Jenny användes till att spinna tyg men många folk som bodde i Storbritannien förlorade sina jobb för det var tyg som var grejen att jobba med folk försökte ta sönder.
 • Musikaliska robotar

  Musikaliska robotar
  Under 1774 - talet visar bröderna Pierre och Henri-Louis Jacquet-Droz en maskin som föreställer en liten pojke som kan skriva. Bröderna uppfinner också en kvinnlig robot som kan spela piano och vars ögon rör sig. Meningen med robotarna var att de skulle kunna skriva dikter eller sånger och sedan spela de upp dikten eller sången. Bröderna var väldigt för tjusat av musik man tror att han uppfann kvinnan till sin fru hans fru gillade musik hanns fru hetter Anne - Marie Sandoz.
 • Vattendrivna armen

  Vattendrivna armen
  År 1805 konstruerar Henri Maillardet en vattendriven automat i människoform. Den kan rita sju olika bilder och skriva verser. Handen kan röra sig med hjälp av kamaxlar som drivs av vattenkraft. Man tror att roboten var menat som en kille som skulle skriva en verser till sin kära som den gillade för verser var populärt på den tiden. Bilderna föreställer kärleks gudinnan och de föreställer palats och en skepp. Roboten var skapade för att skriva verser men den kunde bara skriva fyra verser.
 • Första datan

  Första datan
  År 1834 börjar den brittiska matematikern Charles Babbage uppfinna en analys maskin som sägs vara den första datan. Den användes till att räkna olika slags matematiska tal som inte en människa ska kunna räkana.
 • Elektre och Sparko

  Elektre och Sparko
  År 1941 skapar Westinghouse Electric Corp två robotar som drivs av en elektrisk motorer. Den ena heter Elektra och är människoliknande. Den kan dansa, räkna till tio och röka. Den andra roboten heter Sparko och föreställer en hund. Den kan stå på bakbenen och skälla.
 • Första industriroboten

  Första industriroboten
  År 1954 uppfann George Devol den första industriroboten och två år sedan kom den första fabriken med robotar, Unimation Inc. Unimation Inc tillverkade bilar för innan tog det ungefär 2 år att tillverka en bil nu tar det upptill tio månader robotarna tillverkades för att göra bilad och andra fordomar snabbare och effektivare
 • Dator styrda roboten arm

  Dator styrda roboten arm
  År 1963 jobbade forskare vid Rancho Los Amigos Hospital i Downey med en robot som man kunde styra med hjälp av en data. Roboten kunde lyfta och bära saker roboten skulle användas till olika saker som fabriks robot eller all typ bre makro man kunde nästan använda den till vad som helst men den styrdes av en data. Man kunde kontrollera den hur man än ville. Roboten kunde också användas till handikappade människor.
 • Eliza

  Eliza
  År 1966 skapade den tysk - amerikanska dator vetenskapsmannen Joseph Weizembaum den första chatboten ”Eliza”. Den byggdes för att prata med den chat roboten finns fortfarende kvar än idag (http://nlp-addiction.com/eliza/) . Hon är programmerad att bete sig som en Rogerian psykoterapeut , och är ett intressant exempel på de tidigare chatboten. Det finns olika exempel på Eliza med den original är borta man har använt samma kodning men den original är borta.
 • Roboten Shakey

  Roboten Shakey
  Weda. Året efter testas roboten Shakey i USA. Den är utrustad med tv - Kamror, sökare och seniorer, Shakey är den första rörliga roboten som kan "se" för att hjälper den att gå mellan olika rum utan att krocka med olika föremål roboten ligger på ett museum. Shakey roboten var den första allmänt ändamål mobil roboten för att kunna resonera om sina egna handlingar. Shakey kan analysera kommandon och bryta ner dem i grundläggande bitar av sig själv. Shakey var byggd för att bryta kommandon.