Historia Komplettering

By RollAN
 • Ångmaskinen

  Ångmaskinen är en motor med vattenånga där värmeenergi omvandlas till mekaniskt arbete. Ångmaskinen användes främst i ånglok, lokomobiler och maskiner. Uppfinnaren är okänd.
 • Jordbruket i England: Enclosure-acts

  Den industriella revolutionen ägde rum i England och inte till exempel i Europas folkrikaste stat Frankrike och för att förstå detta måste man fastslå vilka villkor som behöver vara uppfyllda för att en industriell revolution skall kunna äga rum och sedan undersöka om dessa villkor förekommer i större utsträckning i England än i Frankrike.
  The enclosure acts innebär att jordägarna får hägna in sina egendomar
  och fråntar bönderna en gammal sedvänja från medeltiden,
  nämligen rätten att låta sina
 • Flygande Skytteln

  Flygande Skytteln
  Flygande skytteln uppfanns år 1733 av John Kay. Det är ett instrument som används för vävning och fick vävningen att utvecklas något otroligt. Med den flygande skytteln så kunde en person väva lika mycket eller mer än vad 2-4 personer kan göra samtidigt.
 • Spinning Jenny

  Spinning Jenny
  Spinning Jenny kommer från ordet spinster som betyder ungmö eller fröken. Spinning Jenny är en maskin som man gör ullgarn med genom att föra in ull i den så skapar den små strängar som blir trådar av ull. Uppfinnaren heter James Hargreaves.
 • Merkantilism

  kolla dokumentet
 • Aktiebolag

  Under 1700-talet bildades aktiebolag i allt större omfattning i Europa. Många av dessa bolag finns kvar i minnet genom bevarade aktiebrev. I Storbritannien bildades under industrialismen (1800-talet) mängder av aktiebolag som var inriktade på järnvägar, banker, gruvor, textilier och kommunikationer.
 • Liberalism

  Liberalism
  Det kom emellertid att dröja fram till 1600-talets England innan man kan tala om liberalismen som någon slags sammanhållen ideologi. Det var ingen slump. Frihetliga idéer växte ofta fram i kamp mot kyrkans försök att kontrollera människans tänkande. De blodiga religionsstriderna mellan olika fraktioner väckte tanken att alla kanske inte måste tvingas till en viss tro, utan att man kan leva fredligt trots olika uppfattningar.
 • Ångfartyget

  Ångfartyget
  Ångfartyget uppfanns på 1800 talet och är ett slags fartyg som drivs utav en ångmaskin. Ångmaskinen börjar skapa rotation i en propeller som driver ett fartyg framåt. Det finns också ångfartyg som är hjulfartyg som drivs utav hjul som sitter på mitten utav fartyget. Största utvecklaren anses vara John Ericsson.
 • Ånglokomotivet

  Ånglokomotivet
  George Stephenson hette uppfinnaren av Ånglokomotivet. George föddes 9 juli 1781 nära Newcastle, Northumberland. RESTEN STÅR I DOKUMENTET.
 • Banker Industriell

  Banker Industriell
  Stockholms Enskilda Bank var en bank med säte i Stockholm som existerade som eget företag 1856-1971. Banken grundades av A.O. Wallenberg. Med banken som instrument byggde familjen Wallenberg upp sin unika maktposition i svenskt näringsliv med maktposter i merparten av landets dominerande industrier. Maktposterna i banken överfördes så småningom till ett eget bolag, Banken heter nu SEB.
 • Storbritannien som kolonialmakt

  Det var en kapplöpning mellan Storbritannien och Frankrike om vilka som skulle ha Afrika. Till slut så delade dom båda länderna upp det rättvist och dess naturresurser mellan sig. 1905 kontrollerades i princip hela Afrika av europeiska styrkor.