Industriella revolutionene

 • Period: to

  k

 • början av revolutionen

  Abraham Darby kom på en ny metod att smälta järn med stenkol. var revolutinoernade och nu konde man producera mycket mer järn
 • värdens första maskin

  världens första ångdrivna självgående maskin skapades av Darby. Pumapde bort vattnet, fick fram järnkol
 • Skytteln

 • motor med ångkraft

  James Watt uppfann med ånga som kraftkälla en motor
 • Iron Bridge

  världens första järnbro. en konstruktion mellan injenör och arkitekt. folk från hela värden kom för att se dan
 • första ångloket

  första ångloket uppfanns
 • första järnvägen för passagerare

  första lockomotivet mellan Liverpool och Manchster, Banak traffikerades av George Stephensons lokomotiv Rocket