Imgres

Industriella Revolutionen

 • Ångmaskinen

  Ångmaskinen
  Ångmaskinen är en motor med vattenånga som arbetsmedium där värmeenergi omvandlas till mekanisk arbete. Till skillnad ifrån förbränningsmotorn arbetar ångmaskiner med yttre förbränning. Skaparen utav ångmaskinen är okänd.
 • Jordbruket i England: Enclosure-acts

  Den industriella revolutionen ägde rum i England och inte till exempel i Europas folkrikaste stat Frankrike och för att förstå detta måste man fastslå vilka villkor som behöver vara uppfyllda för att en industriell revolution skall kunna äga rum och sedan undersöka om dessa villkor förekommer i större utsträckning i England än i Frankrike.The enclosure acts innebär att jordägarna får hägna in sina egendomar och fråntar bönderna en gammal sedvänja från medeltiden.
 • Flygnade Skyttlen

  Flygnade Skyttlen
  Flygnade Skytteln är ett intrument som används för att väva och detta instrument fick vävningen att utvecklas något otroligt. Den uppfanns år 1733 utav John Kay. Med flygande skytteln så gick arbetet 2-4 gånger snabbare än innan.
 • Spinning Jenny

  Spinning Jenny
  Spinning Jenny kallades en maskin som gjorde ullgarn genom att föra in ull i den så skapar den små, små strängar som blir trådar utav ull. Uppfinnaren hette James Hargreaves, vars dotter ska ha hetat Jenny, därav namnet. Spinning Jenny kunde spinna upp till 100 trådar samtidigt.
 • Aktiebolag

  Under 1700-talet så började det bildas en hel del med aktiebolag runt om i Europa. Många utav dessa finns kvar i minnet genom bevarade aktiebrev. I Storbritannien bildades under industrialismen (1800-talet) mängder av aktiebolag som var inriktade på järnvägar, banker, gruvor, textilier och kommunikationer.
 • Liberalismen

  Det kom emellertid att dröja fram till 1600-talets England innan man kan tala om liberalismen som någon slags sammanhållen ideologi. Frihetliga idéer växte ofta fram i kamp mot kyrkans försök att kontrollera människans tänkande. De blodiga religionsstriderna mellan olika fraktioner väckte tanken att alla kanske inte måste tvingas till en viss tro, utan att man kan leva fredligt trots olika uppfattningar.
 • Ångsfartyget

  Ångsfartyget
  Ångfartyget uppfanns på 1800 talet och är ett slags fartyg som drivs utav en ångmaskin. Ångmaskinen börjar skapa rotation i en propeller som driver ett fartyg framåt. Det finns också ångfartyg som är hjulfartyg som drivs utav hjul som sitter på mitten utav fartyget. Största utvecklaren anses vara John Ericsson.
 • Ånglokomotiv

 • Banker

  Banker
  Stockholms Enskilda Bank, eller också kallad Enskilda Banken, var en bank som fanns i Stockholm som fungerade som eget företag 1856-1971. Banken grundades utav A.O Wallenberg. Och med banken som instrument byggde familjen Wallenberg upp sitt unika maktposition i svenskt näringsliv med maktposter i ett flertal utav landets dominerande industrier. Maktposterna i banken överfördes så småningom till ett eget bolag vid namnet Providentia. Så sent som 1972 drog man ihop och bildade SEB.
 • Storbritanien som kolonimakt

  Storbritanien som kolonimakt
  Det största var att Storbritaninen och Frankrike försökte båda få hela Afrika som en koloni. Det slutade tillsut med att man delade upp landet i olika kolonier till diverse stormakter och tillslut var nästan hela Afrika kontrollerat utav Europeiska länder.