Industrial revolution

By Krabban
 • Period: to

  Ångmaskin

  År 1712 så blev den första ångmaskinen klar av Thomas Newcomen
 • Spinning Jenny

  Spinning Jenny
  År 1765 uppfanns spinning jenny av James Hargreaves
 • Järnvägen

  Järnvägen
  Järnvägen blev stort tillsammans med ånglok på 1830-talet
 • Telegraf

  Telegraf
  Den första telegrafen som konstruerades var år 1793 av Claude Chappe
 • Tvättmaskin

  Tvättmaskin
  Första elektriska tvättmaskinen uppfanns av Alva John år 1910
 • Förbränningsmotorn

  Förbränningsmotorn
  Genombrott under 1800-talet
 • Elektricitet

  Elektricitet
 • Radion

  Radion
  1900 så hade man börjat sända morsesignaler
 • Kylskåpet

  Kylskåpet
  år 1879 tillverkades den första kylskåpet av Carl von Linde
 • Television

  Television
  Den första tv konstruerades år 1865
 • Datorn

  Datorn
 • Flygplanet

  Flygplanet
  Det första flygplanet uppfanns år 1891 av Otto Lilienthal
 • Kontokort

  Kontokort
  Första kontokortet uppfanns år 1950 av Frank McNamara
 • Första Rymdfärden

  Första Rymdfärden
 • Mobiltelefonen

  Mobiltelefonen
  genombrott på 1980-talet