Nedladdning (1)

Industriella revolutionen av mooseboy

 • Ångmaskinen

  Ångmaskinen
  En ångmaskin är en motor som drivs med vattenånga som drivmedel där värmeenergi omvandlas till mekaniskt arbete. Denna definition innefattar således ångturbinen, men i normalt språkbruk avses kolvångmaskinen. Till skillnad från förbränningsmotorn arbetar ångmaskiner med yttre förbränning.
 • Koks

  Koks
  Koks är den fasta återstoden efter pyrolys av fossilt kol, exempelvis stenkol. Vid pyrolys avgår kolets flyktiga beståndsdelar, såsom kolväten, koloxid och vätgas som kan användas som bränslen. Koks kan också användas som bränsle och består av en hög halt aska och kol.
 • Period: to

  Industriella revolutionen

 • Bomull

  Bomull
  Den är inte mer än en meter hög. En liten kortvuxen växt som spelat en i det närmaste osannolikt stor roll i världshistorien. Det handlar om bomullsplantan. De tunna och fina bomullshåren kring växtens frön är råmaterialet till världens viktigaste textil - bomullstyget. Men bakom vår bild av bomullen som en mycket viktig nyttoväxt döljer sig en historia fylld av mänskligt lidande och hårt arbete, men också entreprenörskap och framtidstro.
 • Spinning Jenny

  Spinning Jenny
  Spinnmaskin som uppfanns 1764 av James Hargreaves. Den utvecklades från att spinna 8 trådar till 100 trådar.
 • Vävstolen

  Vävstolen
  I en vanlig vävstol sitter uppspända trådar som kallas varp. En tråd som kallas inslag går genom varpen. Den som väver hemma drar igenom en skyttel med inslaget för hand, men i industriella vävmaskiner kan skytteln drivas med en luftstråle.
 • Ludditerna

  Ludditerna
  I början av 1800-talet utbröt ett stort uppror i textilbältet i mellersta England. Detta uppror var dock av ett helt annan slag än tidigare uppror. Det var ett krig mot maskinerna! Upproret leddes av yrkesskickliga hantverkare inom textilbranschen som kallades ludditer. Ludditerna var en samhällsrörelse bland engelska arbetare som protesterade mot den industriella revolutionens samhällsförändringar. I början av 1800-talet utbröt ett stort uppror i textilbältet i mellersta England.
 • cykeln

  cykeln
  En cykel drivs av att någon använder kroppen, framförallt benen, och trampar runt pedalerna. Kraften från pedaltrampet leds vidare till bakhjulet med hjälp av en kedja och två kransar (väldigt likt kugghjul). På kransarna sitter där ett visst antal kuggar. ... På detta sätt fungerar även växlarna på cykeln.
 • Järnvägen

  Järnvägen
  En järnväg är ett spårburet transportmedel för tåg på särskild banvall för gods eller passagerare. Som järnväg räknas vanligen bara sammanhängande spårsystem för långdistanstrafik, och alltså inte spårväg, spårtaxi, tunnelbana eller gruvspår.