Industriella Revolutionen

By Altrov
 • Jordbruket i England: Enclosure-acts

  The enclosure acts innebär att jordägarna får hägna in sina egna egendomar
 • Merkantilism

  En åskådning som vill förbättra den ekonomiska utvecklingen genom att främja landets egna industri och export.
  Målet var att minska exporten till landet kanske till och med förbjuda den så att den egna produktionen främjades.
 • Liberalismen

  Politisk åsikt som siktar på att människorna skall var helt fria och under den industriella revolutionen så fick de liberala tankarna och idéerna extra tyngd i och med krav på tullfrihet osv.
 • Flygande Skytteln

  Flygande Skytteln
  En uppfinning av John Kay som effektiviserade vävandet och gjorde att det gick snabbare.
 • Spinning Jenny

  Spinning Jenny
  En spinnmaskin uppfinns av James Hargreaves.
  Detta leder till att dom som arbetade med att spinna och väva blev arbetslösa då denna maskin gjorde det snabbare.
  Detta gjorde textilproduktionen till en av dom största industrierna.
 • Ångmaskinen

  Ångmaskinen
  Den första användbara ångmaskinen uppfinns och detta innebär att man i princip kan bygga sina fabriker överallt och inte behöver ta hjälp av en sjö eller liknande. Man kunde med hjälp av detta bygga stora industriområden.
  Drevs av stenkol.
 • Ångbåten

  Båt som förs fram med hjälp av ångmasin uppfinns.
 • Banker & Aktiebolag

  Med industrialismen kom ett större kreditbehov som endast ett fåtal banker kunde råda bot på. I och med industrialismen så startades en hel del aktibolag för tex. banker, jänvägar, textilfabriker, gruvor.
 • Ånglokomotiv

  Världens första fungerande lokomotiv för järnväg uppfinns av Richard Trevithick