Historia Komplettering - Industriella Revolutionen.

 • Ångmaskinen

 • Flygande Skytteln

  med hjälp av denna kunde en man spinna snabbare än vad 2 till 4 personer kunde. men man behövde garn, det var då spinning jenny kom in i bilden.
 • Spinning Jenny

  Det är en spinnmaskin som uppfans 1764 , man kunde spinna med 8 trådar åt gången,
 • Ångbåten

  Ångbåten är en båt som styrs av ångmotor man ska ha tidigare försökt att utveckla båten till en slags vattenjet.
 • Ånglokomotiv

  Ånglokomotiv är ett lok som går på räls / spår de användes i början av 1900 talet i de industriella länderna, ett praktexempel är de två järnvägs spåren som byggdes genom hela USA.