Tecnologia 001

Tecnologia, Història i Ciència-Ficció

By Marx_01
 • Aparició del telègraf

  Aparició del telègraf
  Si bé el telègraf elèctric que coneixem avui va ser presentat per Samuel Morse el 6 de febrer de 1833. El telègraf és un dispositiu de telecomunicació destinat a la transmissió de senyals a distància. El de més ampli us al llarg del temps ha sigut el telègraf elèctric, encara que també s'han utilitzat telègrafs òptics de diferents formes i modalitats funcionals.
 • 1r satèl·lit a l'espai

  1r satèl·lit a l'espai
  L’Sputnik 1 era una esfera d’alumini, de 58 cm de diàmetre i uns 83 quilograms de pes, que portava quatre antenes de 2,4 i 2,9 metres de longitud. La font d'energia i els instruments de mesura que portava estaven allotjats en una càpsula que també contenia un emissor de ràdio que emetia a 20,007 i 40,002 MHz i que enviava dades a La Terra sobre la temperatura dins i fora de l'esfera.
 • Inici de la ISS

  Inici de la ISS
  L'Estació Espacial Internacional (en anglès International Space Station, ISS) és un projecte internacional per a construir i mantenir una estació espacial permanent en òrbita al voltant de la Terra.
 • 1a persona a l'espai

  1a persona a l'espai
  El 12 d'abril del 1961, Gagarin es convertí en el primer ésser humà que viatjà a l'espai amb la nau Vostok 1.
  De retorn a la Terra, Gagarin es convertí en l'ésser humà més famós.
 • Data de naixament del meu pare

 • 1a persona a la Lluna

  1a persona a la Lluna
  A las 2:56:20 del 21 de julio de 1969, Neil Armstrong pisó la Luna y pronunció su famosa frase: “Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad”
 • Any de neixament de la meva mare

 • 1r llançament del Discovery

  1r llançament del Discovery
  El Transbordador espacial Discovery és un transbordador espacial de la NASA.
  El seu primer vol va ser el 30 d'agost de 1984.
 • El meu neixament

 • data de naixament del meu germa