Tasca 5- Del llatí al català

 • 218 BCE

  Empúries

  Els romans desembarcaren a Empúries i conquistaren el nord-est de la península.
 • Period: 218 BCE to 476

  Llatí vulgar

  Va ser la llengua oral.
 • Period: 218 BCE to 1100

  Llatí clàssic

  Va ser la llengua escrita.
 • Period: 218 BCE to 476

  Romanització

  Va ser un procés lent, complex i desigual que va començar amb la conquesta de alguns territoris de la península. On es va implantar la manera de viure, de pensar, els costums, el sistema d'organització i sobretot, la llengua.
 • 123 BCE

  Palma i Pollentia

  Quint Cecili Metel va conquistar Mallorca i Menorca, i va fundar Palma i Pollentia.
 • Period: 476 to 700

  Evolución del llatí vulgar

  Període de canvis profunds.
 • 800

  Primeres paraules en català

 • Period: 800 to 1250

  Català

  Llengua parlada
 • Period: 1100 to 1250

  Llatí clàssic i català

  Llengües escrites.
 • 1150

  Forum ludicum

  Va ser el primer text escrit en català de caràcter jurídic. El qual tracta de la traducció d'un codi de lleis visigòtic.
 • 1204

  Homílies d'Organyà

  És un fragment d'un sermó destinat a la predicació de l'Evangeli i descobert a la rectoria d'Organyà el 1904. Representant així un dels documents literaris més antics escrits en llengua catalana, i per tant el primer text literari que tenim fins ara.