Kristinehamn centr cmyk.egen

Skolnämndens kvalitetsarbete

By bukhl
 • Läskunnighet åk 1

  Föregående läsårs resultat
 • Måluppfyllelse åk 3

  Föregående läsårs resultat
 • Rapport personalomsättning

  Föregående läsårs resultat
 • Kvalitetsuppföljning kost

  Föregående läsårs resultat
 • Fastställande av läsårets verksamhetsmål

 • Lägesrapport

  • Skolans inre arbete
  • Enheten för integration
  • Skola-näringsliv
  • Vuxenutbildningen
 • Rapport skolområdenas kvalitetsarbete

  Exempelvis analyser och utvecklingsområden
 • Rapport bisyssla

 • Lägesrapport

  • Skolans inre arbete
  • Enheten för integration
  • Skola-näringsliv
  • Vuxenutbildningen
 • Resultat avgångselever från gymnasieskolan

 • Lägesrapport

  • Skolans inre arbete
  • Enheten för integration
  • Skola-näringsliv
  • Vuxenutbildningen
 • Måluppfyllelse (betyg) åk 6 föregående läsår

 • Måluppfyllelse (betyg) åk 9 föregående läsår

 • Lägesrapport

  • Skolans inre arbete
  • Enheten för integration
  • Skola-näringsliv
  • Vuxenutbildningen
 • Årsberättelse

 • Barn- och ungdomsbokslut

 • Verksamhetsberättelse för skolhälsovården inklusive patientsäkerhetsberättelse

 • Verksamhetsberättelse Integrationsenheten

 • Lägesrapport

  • Skolans inre arbete
  • Enheten för integration
  • Skola-näringsliv
  • Vuxenutbildningen
 • Alla barns lärande synliggörs i förskolan

 • Alla elevers lärande synliggörs i förskoleklass

 • Lägesrapport

  • Skolans inre arbete
  • Enheten för integration
  • Skola-näringsliv
  • Vuxenutbildningen
 • Lägesrapport

  • Skolans inre arbete
  • Enheten för integration
  • Skola-näringsliv
  • Vuxenutbildningen
 • Rapport nöjdindex

 • Kvalitetsuppföljning kost

 • Lägesrapport

  • Skolans inre arbete
  • Enheten för integration
  • Skola-näringsliv
  • Vuxenutbildningen
 • Rapport personalomsättning