Logga textversion 2

Lärande och inflytande på riktigt

 • Projektmedel beviljade

  SIS medel. Särskilda insatser i skolan har beviljats av SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten
  Projektet finansieras även av medel från Skolverket.
 • Period: to

  Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen

  Forskning och praktik möts i ett unikt samarbete om skolutveckling
  Skolförvaltningen i Mölndal (SKF) går vidare i ett unikt samarbete i skolutveckling.

  Vardagsverkligheten i fyra förskolor, tre låg- och mellanstadieskolor och tre högstadieskolor samverkar under 2014 med forskare från Göteborgs Universitet (LinCS), skolutvecklare från Mölndal samt Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) och Skolverket.
  Huvudsyftet är att utforska hållbar skolutvecklingsstrategi som kopplas till systematisk
 • Samverkan startas med utvecklingsgrupper

  Fem skolutvecklare kör igång med arbetet i samverkan med respektive enhets rektor/chef och utvecklingsgrupp. 10 enheter är med.
 • Gemensam uppstart 10 enheter

  Gemensam uppstart 10 enheter
  Läs merVi träffades på Torrekulla för att introducera och starta projektet.
 • Processledarutbildning nr 1

  Varje enhet har valt ut fokusområden för skolutvecklingsprojektet. Arbetet som omfattas av alla pedagoger på respektive enhet kommer att drivas av grupper som leds av en processledare.
  Varje enhet har också en utvecklingspedagog som finns med i skolans utvecklingsgrupp, vilken leds av rektor/chef.
 • Möte styrgruppen

  Möte styrgruppen
  Per Skoglund från SPSM (på bilden) och Berner Lindström från GU träffar projektets styrgrupp med förvaltningschef Elisabeth Jacibsson på Skolförvaltningen (på bilden)
  SPSM = Specialpedagogiska skolmyndigheten
  GU = Göterborgs Universitet
 • Möte projektledning, forskare och skolutvecklare

 • Möte projektledning, forskare och skolutvecklare

  Idag diskuterades bland annat enkäten som all personal på de 10 enheterna ska besvara. Forskare har tagit fram en enkät gällande IKT delen och frågor ska läggas till när det gäller delaktighet, likvärdig och tillgänglig utbildning. Enkäten ska fånga in ett nuläge. I slutet av året är det tänkt att en ny enkätundersökning görs. Uppdragsbeskrivning tas fram av projektledning. Varje enhet har fått medel motsvarande 10% tjänst.
 • Uppstart Rävekärrsskolan

  Uppstart Rävekärrsskolan
  Chrsiter Ferm, Camilla Rudevärn, Anders Karlsson och Anders Eriksson från Stöd- och utvecklingsenheten, tillsammans med Elisabeth Rietz från Göteborgs universitet, träffade personalen på Rävekärrsskolan för uppstart i projektet.
 • Processledarutbildning nr 2

 • Möte med rektorer/chefer träff 1

  Möte med rektorer/chefer träff 1
  Här möts alla 10 enheters rektorer och chefer för första gången för att ge sin syn på nuläget i projektet. Hur personal och elever görs delaktiga i projektet, samt målbild framåt.
 • Uppstart Almåsskolan

  Uppstart Almåsskolan
  Christer Ferm, Gunilla Almgren Bäck och Anders Eriksson från Stöd- och utvecklingsenheten, tillsammans med Niklas Karlsson från Göteborgs universitet, träffade personalen på Almåsskolan för uppstart.
 • Uppstart Brattåsskolan

  Uppstart Brattåsskolan
  Christer Ferm, Gunilla Almgren Bäck och Anders Eriksson från Stöd- och utvecklingsenheten, tillsammans med rektor Agneta Johansson och utvecklingspedagogerna, träffade personalen på Brattåsskolan för uppstart av projektet
 • Seminarium Torrekulla

  Seminarium Torrekulla
  Seminarium på Torrekulla med skolutvecklare, forskare, utvecklingspedagoger och verksamhetschefer.
  På programmet:
  Nuläge processen på enheterna
  Utvecklingspedagogens roll
  Dokumentation forskare/skolutvecklare
 • Referensgruppen möts

  Christer Ferm, Gunilla Almgren Bäck och Camilla Rudevärn mötte idag referensgruppen för att berätta om, och diskutera "projektet" Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen. Med i referensgruppen idag var: Per Skoglund SPSM, Berner Lindström Gbg Universitet och representanter för lärarförbunden.
 • Processledarutbildning möte 3

  Processledarutbildning möte 3
 • Möte med rektorer / chefer träff 2

 • Möte projektledning, forskare och skolutvecklare

 • Möte med chefer/rektorer träff 3

  "Mitt pedagogiska ledarskap i praktiken" diskuterades och presenterades med stöd av digitalt verktyg.
 • Referensgruppen möts för att diskutera "projektarbetet"

 • Per Skoglund En inkluderande resa (Föreläsning för chefer)

  Per Skoglund En inkluderande resa (Föreläsning för chefer)
 • Utvecklingspedagoger på Torrekulla

  Utvecklingspedagoger på Torrekulla
  Utvecklingspedagoger är medforskare och samordnar processen på enheten i samverkan med processledare, chef och med stöd från SUE skolutvecklare och forskare. Resan och nuläget på enhetenHur ser du på ditt uppdrag som utvecklingspedagog?Vad upplever du som positivt och vilka dilemman finns? Vilken stöttning har varit bra så här långt?Vad skulle du behöva för stöttning framöver i ditt uppdrag?
 • Processledarutbildning tillfälle 4

 • Möte med chefer / rektorer träff 4

 • Styrgruppen har möte

 • Seminarium chefer och utvecklingspedagoger

  Seminarium chefer och utvecklingspedagoger
  Seminarium chefer och utvecklingspedagoger Torrekulla.
  Välkomna till terminens första seminarium där enheternas chefer och utvecklingspedagoger möts tillsammans med
  forskare från Göteborgs Universitet och skolutvecklare från Stöd- och utvecklingsenheten under ledning av Christer Ferm
 • Möte Skolutvecklare, utvecklingschef och forskare

  Gruppen samlades för att resonera om lärdomar och planera framåt.
  En lärdom är att det är viktigt att HELA gruppen direkt efter varje möte avsätter tid för att reflektera och dokumentera lärdomar tillsammans.
 • Processledare möts tillfälle 5

 • Chefsmöte

  Samtal om olika digitala verktyg för att främja kollegialt lärande och barn- och elevinflytande
 • Skolutvecklingsdagen Mölndal

  Skolutvecklingsdagen Mölndal
  Föreläsning om projektet på Skolutvecklingsdagen "Mölndalspedagoger delar"
 • Träff Processledare och Utvecklingspedagoger

  Utvecklingpedagogerna träffades för att ha skrivarstuga och förbereda rapporterna från respektive enhet gällande lärdomar under året
 • Avstämnings seminarium

  Avstämnings seminarium
  Vid det sista tillfället för terminen samlades alla tio enheter tillsammans med centrala skolutvecklare, forskare, och förvaltningsledning för att berätta för varandra om lärdomar och resultat så här långt i förändringsarbetet.
  Enheterna presenterade sitt arbete digitalt utifrån den rapport som varje enhet har skrivit.
  Rapporterna kan läsas under respektive enhet. Vi kommer också lägga ut filmer från dagen.
 • Chefsmöte

  Cheferna mötte forskare och projektteam för att diskutera fortsättningen och för att få information om den övergripande rapporten. Beslut togs om att alla tio enheter fortsätter i fas 2 och att projktet skalas upp till att omfatta fler enheter
 • Kick off Lärande och inflytande fas 2

  Under det här tillfället samlades de tio enheterna, tillsammans med förvaltningsledning,kommundirektör, centrala skolutvecklare, representanter från SPSM, forskare från GU, SKL och Skolverket, för att genom miniseminarium och lärgrupper, fördjupa förståelsen kring systematisk skolutveckling och beprövad erfarenhet.
 • Processledarutbildning

  En fördjupning i processledning har startats., men vi har också en ny processledarutbildning för nytillkomna. I samband med det utvärderar vi första omgången (2014) och prövar oss fram i syfte att bygga en unik utbildning som kan stödja processledare i deras roll på sina respektive enheter samt för främjande av kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete.
 • Seminarium med alla tio enheter. Inledning och diskussion fas 2

  Seminarium med alla tio enheter. Inledning och diskussion fas 2
  Under seminariet gick vi igenom den övergripande rapporten med lärdomar gjorda under 2014. Därefter diskuterades hur vi kommer vidare i fas 2... Här diskuteras systematik, beprövad erfarenhet, hur alla kan involveras för att känna delaktighet osv.
 • Chefsmöte

  Idag har vi bland annat diskuterat vad som bör finnas med i processledarutbildningen som ska byggas ut.
 • Processledarutbildning fördjupning och för nytillkomna

  Vi kör vidare- halva dagen med de som går fördjupning i processledning och därefter en halvdag med de som precis har startat upp.
 • Processledarutbildning heldag - fortsättningsgrupp och nya deltagare

 • Chefsmöte

  Stöd- och utvecklingsenhetens skolutvecklare, utvecklingschef och forskare möter de tio enheternas chefer.
 • Processledarutbildning heldag - fortsättningsgrupp och ny grupp

 • Enheterna möts; berättar & analyserar lärdomar tillsammans

 • Lärarkväll Lärarförbundet Stockholm

  Föreläsare: Christer Ferm, utvecklingschef och lärare och rektor från Mölndals kommun.
  I Göteborg medverkar: Per Skoglund, forsknings- och utvecklingsansvarig SPSM
  I Stockholm medverkar: Glenn Hultman, professor Linköpings universitet I Mölndals kommun pågår ett unikt samarbete mellan skolor, Skolverket och forskare för att alla barn och elever ska kunna mötas av en meningsfull, likvärdig och tillgänglig lårmiljö.
  http://www.lararkanalen.se/lararkvallarna-larande-och-inflytande-pa-1
 • Pedagoger och ledare målar resan i Lärande och inflytande på riktigt

  Vilka bilder väljer pedagogerna och ledarna att skapa när de ska beskriva resan i Lärande och inflytande på riktigt, när olikheten är normen.
  ​På Sinkadusen i Mölndal fick de med penslar och färg måla sin resa.
  Se filmen här:
  https://www.youtube.com/watch?v=eh0mbCEn714
 • Seminariegrupp / tvärgrupper på Sinkadusen i Mölndal

  Seminariets syfte:
  · Överspridning och lärande mellan enheterna samt delande av lärdomar, upplägg och strategier
  · Överspridning mellan forskning och praktik
  · Möjlighet till
  -dokumentation av lärprocesserna
  -nya impulser och presentation av nytt material
  -kommunikation om nästa steg framåt
  http://www.skolutvecklingmolndal.net/nyheter/seminarium-1410-15
 • Lärarkväll Lärarförbundet Folkets hus i Göteborg

  På Lärarförbundets lärarkväll 15/10 på Folkets hus i Göteborg, presenterade vi vårt utvecklingsarbete.
  Föreläsare:
  Gunilla Almgren-Bäck specialpedagog och skolutvecklare, Christer Ferm, utvecklingschef,
  Per Skoglund, forsknings- och utvecklingsansvarig SPSM.
  Samt lärare och rektorer från Mölndals kommun.
  Se filmen här:
  https://www.youtube.com/watch?list=PLtdEimNRQPm_pExf2H4hyuHxemLwNPbf9&v=pUmC3qI6C6M
 • Projektredovisning Mölndals stadshus

  Den 8 december redovisade alla 10 enheter (förskolor och skolor) lärdomar från det tvååriga utvecklingsarbetet. Rektorer, chefer, förvaltningsledning, pedagoger och skolutvecklare samlades i Mölndals Stadshus.
  Gunilla Almgren Bäck inledde med en presentation med gemensamma lärdomar.
  Se filmerna här:
  http://www.skolutvecklingmolndal.net/projektredovisning-moumllndals-stadshus-8-december-2015.html
 • Filmtrailer över projektet 2013-2016

  Filmtrailer över projektet 2013-2016
  Ögonblick i rörlig bild
  https://www.youtube.com/watch?v=V--dygPnMLY