• Period: to

  PPU

 • Cricke & Lina @Polisen - Intervju med Håkan

 • Period: to

  Samla artiklar

 • Frippe & Helena @Polisen - Första intervju med poliser

 • PPU-möte

 • Andra intervju med Polis

 • Sista intervju med poliser

 • Avgränsning av litteratur

 • PM

 • Samverkansforum

 • Första utkast

 • Färdigt arbete

 • Slutseminarium