Dingtuna skola

Tidslinje från Sätra Brunn

 • En skola för alla

  Resurser
  Utbildningar
  Gemensamt förhållningssätt
 • Period: to

  Tidslinje Sätra brunn

 • Period: to

  KRAM

 • Samarbete över årskurser Ekeby

 • Budget i Balans

 • Skolbibliotek

 • Åldershomogena klasser (Dingtuna)

 • PIM-utbildning

 • Parkeringen

 • Mac på mellanstadiet

 • Comenius-projekt

 • Nätverksträffar fritids

 • iPads på test

 • Nätverksträffar BRAVKOD

 • Framtidens mat

 • TänkOM-utbildning

 • Ta vara på varandras kompetenser

 • Nätverksträffar förskoleklass

 • Lägg ner bemanningstjänst!

 • iPads 1-4

 • Äventyrspedagogik

 • ASL, nätverksträffar

 • Trygghetsgrupper/Faddergrupper

 • Läxhjälp på skolan efter skoltid

 • iPads som stöd

 • Digitalt bibliotek

 • Tematiskt arbetssätt

 • Digitala fotoramar

 • Planeringstid för våra ansvarsområden

 • Entreprenörskap

 • Projektor/smartboards i alla klassrum

 • Arbeta med förmågor "The big five"

 • Förbättrat språkbruk mellan elever

 • Kunskapsinriktad skola

 • Lekfullt lärande

 • Medskapande elever

 • Eleven i köket

 • Tydligt årshjul

 • Samarbete mellan enheterna

 • Göra klart ett projekt innan nästa påbörjas

 • Uteklassrum

 • Ihopbyggd skola

 • Använda närområdet i undervisningen