Hösten 2012

By skoan
 • Lärarna börjar

 • Skolstart

 • Handlingsplaner klara

  Krisplan
  Likabehandlingsplan
  EHT plan
 • Underlag för kommande BUDGET

  Underlag för budgeten
  översyn av or och personalbehov
  Äskanden från ämnen och lagen
 • Arbetsmiljö möte

  Möte med skyddsombud och elevskyddsombud
 • Nöjdhets index år 9

  Enkät till föräldrarna år 9
  Sista datum för att göra enkäten
 • Medarbetarsamtal

  Medarbetarsamtalen ska vara klara.
 • Julavslutning

 • Skolpikts bevakning

  Rapportering av elever med frånvaro mer än 14 dagar