Lärande

Blogg som pedagogiskt redskap

 • Bloggen startar

  Bloggen startar
 • Period: to

  Att lära tillsammans - en digital resa

 • Starta nytt tema - enkät

  Starta nytt tema - enkät
  Enkät i nytt temaVad kan eleverna?
 • Formativ bedömning av undervisning

  Formativ bedömning av undervisning
  Formativ bedömning
  Vad har hänt sedan ni började skriva?
  Vad behöver jag gå igenom - språkligt?
  Vad behöver jag gå igenom kunskapsmässigt?
  Missförstånd?
 • Matematikfilmer

  Matematikfilmer
  Filmer av elever
  Visa andra elever och varandra. Sätta ord på kunskaper till mig.
  Alla filmer hamnar inte på bloggen. Berätta vad du kan - jag sparar det på min youtube - bara tillgängligt för mig.
 • Radioprogram

  Radioprogram
  Valradio Jobba med muntlig text.
  Planera ett arbete från start till mål.
  Kamratrespons
 • Nytt tema - pedagogiska planering

 • Skype

  Skype
 • Avsluta tema

  Avsluta tema
  Avsluta tema Avsluta tema men också använda som resurs när ett nytt tema startas. Ett bra tillfälle att jobba med kamratrepsons/källkritik. Stämmer det som står här? Therese - Men det här är ju fusk! sa en elev väldigt bestämt.
 • Flippat föräldramöte

  Föräldrasidan på bloggen
  Skicka en enkät.
  Filma kort film med svar på frågor.
  Fokus på två områden som önskades.
 • Boka utvecklingssamtal

  Boka utvecklingssamtal
  Boka genom doodle Använt google formulär tidigare. Men provade doodle i år.
 • Frågesport

  Frågesport om Norden Eleverna önskade att få frågor på det de lärt sig.
  Kahoot! https://getkahoot.com/