Img 2940

Toltorpsskolans tidslinje ht 2012-ht 2014

By annere
 • Ny rektor: Martin Dalenius

 • Beslut om en icke-konfessionell skola.

  Därför julavslutning numera på skolan
 • Problem; Schema ej klart

  I samband med rektorsbyte föll somligt mellan stolarna
 • Unikum som verktyg för bedömning

 • Anne Erefalk utvecklingsledare för lärare & Sara Mattson för fritidspedagogerna

 • Tankar om Uganda och ett ev. ett Atlasprojekt grundades

 • Process runt att 6:or ska flytta till Sörgården

 • Processledare utses

  So: Sofia Kälebo
  Sv: Ingrid Ahlén
  Ma: Anna Sundqvist
  No: Ingela Mattsson
  Eng: Johanna Dill
  Skapande verksamhet: Sara Mattsson
 • Förbereder ansökan för Uganda-projektet

  Deltagare; Ingrid Ahlén, Anne Erefalk, Lotta Lorén
 • Införandet av mikrobedömningar i Unikum

 • Inlämnad ansökan om Uganda

 • Martin Dalenius återkommer som rektor tillsammans med Fredrik Melleroth

 • Planering av tjänstefördelning med fokus på behörighet

 • Ombyggnad av personaltrymmena startar

 • LÄSÅRET 2013-14

 • Organisation med klasslärare kvar men undervisning i parallellklasen.

  Man hade således fler elever i somliga ämnen med färre ämnen
 • Stenhuset fick ny fritidslokal för åk 5 i källaren

  Lokalerna var färdiga efter omfattande radon-sanering
 • Trebello skapdes som fritids

 • 4:or fick Studiehallen som fritidslokal

 • Nytt årshjul med utvecklingssamtal i början av terminerna

 • Skolan är numera en F-5-skola

 • Förstelärare; Anne Erefalk & Aneth Söderberg

 • Projektresa till Uganda

 • Martin Dalenius gick på föräldraledighet och Fredrik Melleroth blev TF.

 • Medarbetarekät genomfördes angående arbetsklimatet på enheten

 • Förberedelser Atlas-projekt om Kina

 • Fick projektpengar för att göra ett förberedande besök till Kina.

  Det meddelade till enheten att Fredrik Melleroth och Anne Erefalk skulle få representera Toltorpsskolan
 • Projektet; Lärande och inflytande när olikheten är normen påbörjades på enheten

  Vi genomförde en fokusgruppsövning och kom fram till att vi skulle inrikta oss på ämneslagen.
 • Förberedande besök till Jinan, Kina

 • Tjänstefördelning

  Arbetslagen utformades utifrån tanken om mentorskapet, där klassföreståndarskapet inte längre skulle finnas kvar. Viktig del i processen var också lärarbehörigheten.
 • Fyror och femmor slog samman fritids i källarlokalen

 • Nya förselärare; ingrid Ahlén och Anna Sundqvist

 • Upprörda känslor pga av tjänstefördelning mm

 • Personalförändringar medförde stora förändringar i arbetslagen

 • Sommaren ägnas åt ombyggnation

 • LÄSÅR 2014-15

  De "fyra rummen" användes för att diskutera kommunikation, globalisering, delaktihet?
 • Firo-modellen med Patrik Grüskün

  Om samarbete i arbetslagen
 • UNIKUM är vå enda kommunikationskanal

 • Del av skolans budget skulle fokuseras på Kina

  Det beslutades att minst en pedagog/arbetslag skulle få följa med på Kina.projektet för att det skulle få genomslag i hela verksamheten.
 • Lärande och inflytande...får ny rubrik på skolan..

  Kollegialt lärande
 • Matematiklyftet startar

 • Delegater som ska med till Kina utses

  Ingrid Ahlén, Martin Dalenius, Ingela Mattsson, Anna Sundqvist; Eva Paulsson, Elselill Csoka, Carolina Månsson, Li Zhang, Anne Erefalk
 • Introduktion av mentorsmodellen till vårdnadshavare

 • Besök från Kina, Jinan v 39

 • Lärande och inflytande...får ny rubrik

  Mentorskapet
 • Elever till Kina-projektet utses/lottades av Leif Ivelind

 • Förberedelse inför ombyggnad av "Nya Skolan"

 • Besök på Lineducation

  Introduktion av digitala läromedel
 • Inlämnad rapport om skolutveckling; Mentorskap på Toltorp

 • Presentation av skolutveckling; Mentorskap på Toltorp

 • Julavslutning på kvällen på skolgården