Framm toastbild

FRAMM För arbete och mångfald i Mölndal Nyckelpersoner

 • Period: to

  FRAMM För arbete och mångfald i Mölndal

  FRAMM
  är ett kompetensutvecklingsprojekt med finansiering från Europeiska Socialfonden.
  Projektet ska ge Mölndals stad som organisation ökad kunskap och förändrade attityder, för att förhindra diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Primär målgrupp är stadens alla chefer.
  Projektets insatser startar i oktober 2016 och pågår till och med december 2018.
 • Informationsträff

 • Introduktion mänskliga rättigheter

  Kl.08:30-16:00
  Plats: KF salen Stadshuset
 • Utbildning 1: att arbeta med mänskliga rättigheter i vardagen

  Kl. 08: 30-12:00
 • Avstämning med projektledningen kl 9.30-11.00 Stadshuset rum: 214

  Projektledningen träffar nyckelpersonerna i mindre grupper där nyckelpersonerna får möjlighet att berätta om arbetet med projektet i den egna verksamheten/förvaltningen och om det finns något projektet kan bidra med eller stötta i vad gäller fortsatt arbete med mänskliga rättigheter i respektive verksamhet. 
 • Avstämning med projektledningen kl 9.30-11.00, Stadshuset rum: 214

  Projektledningen träffar nyckelpersonerna i mindre grupper där nyckelpersonerna får möjlighet att berätta om arbetet med projektet i den egna verksamheten/förvaltningen och om det finns något projektet kan bidra med eller stötta i vad gäller fortsatt arbete med mänskliga rättigheter i respektive verksamhet. 
 • Avstämning med projektledningen kl 9.30-11.00, Stadshuset rum: 214

  Projektledningen träffar nyckelpersonerna i mindre grupper där nyckelpersonerna får möjlighet att berätta om arbetet med projektet i den egna verksamheten/förvaltningen och om det finns något projektet kan bidra med eller stötta i vad gäller fortsatt arbete med mänskliga rättigheter i respektive verksamhet.