2222

SEGONA REPÚBLICA

 • Elecions municipals

  Elecions municipals
  Les eleccions municipals van ser un èxit per als republicans, ja que la seva victòria es va proclamar en la major part de les capitals de províncies, destacant Madrid, València i Barcelona.
 • Proclamació de la República

  Proclamació de la República
  La proclamació de la República va provocar la substitució del rei Alfons XIII. Al cap del temps apareixen dos períodes bastant diferenciats dla pau i la guerra. https://www.youtube.com/watch?v=YjgvrCeEQtse
 • Period: to

  PERIODE CONSTIUENT

 • Period: to

  GENERALITAT PROVISIONAL

 • Triomf electoral de la coalició d'esquerres

  Triomf electoral de la coalició d'esquerres
  La coalició és una aliança temporal de persones, partits, estats, a un fi comú. En aquest cas es va dur a terme un govern de coalició. Va ser un pacte entre partits per tal de governar conjuntament. Normalment, es fa quan un partit parlamentari no té majoria absoluta per governar en solitari, o quan la dispersió de forces polítiques d'un parlament fa necessari un govern entre dos o més partits per tal de garantir un mínim d'estabilitat.
 • Period: to

  FRANSESC MASIÀ

 • Estatut de Nuria

  Estatut de Nuria
  És un conjunt de lleis i normes que té cadascuna de les comunitats autònomes espanyoles. Aquest, va ser el primer Estatut d'Autonomia de Catalunya, va provocar que fos una regió autònoma dins de l'estat espanyol.
 • Period: to

  BIENNI REFORMISTA

 • Period: to

  NICETO ALCALÀ ZAMORA

 • Dissolució de la companyia de Jesús. Insurrecció anarquista a l' Alt Llobregat

  Dissolució de la companyia de Jesús. Insurrecció anarquista a l' Alt Llobregat
  La insurrecció de l’Alt Llobregat era una vaga dels sectors tèxtil i del metall, estesa als minaires i convertida en general. Els dies 20 i 21 grups d'obrers armats van proclamar el comunisme llibertari, ocuparen els ajuntaments i constituïren comitès revolucionaris, l'exèrcit i la guàrdia civil el dia van restablir la situació.
 • Intent de cop d'Estat de Sanjurjo.

  Intent de cop d'Estat de Sanjurjo.
  L'oposició al govern d'Azaña va provocar l'intent de cop d'estat de Sanjurjo. El general va produir el primer cop militar contra la II República, coneguda com la Sanjurjada. Però fracassar en qüestió d'hores i fou empresonat.
 • Llei de reforma agrària. Estatut d'Autonomia de Catalunya

  Llei de reforma agrària. Estatut d'Autonomia de Catalunya
  La llei establia l'expropiació de les terres a persones que tenien grans territoris o finques sense cultivar o no conreades. Tot això, amb l'objectiu de crear una classe de petits propietaris que facilités la modernització de l'agricultura i l'aprofitament de les terres.
  L’Estatut era una llei que atorgava al Principat de Catalunya un règim d'autonomia i va ser aprovada.
 • Eleccions al parlament de Catalunya

  Eleccions al parlament de Catalunya
  Van ser les primeres eleccions democràtiques que es van celebrar per la proclamació de la Segona República, la restauració de la Generalitat de Catalunya i l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
 • Period: to

  CATALUNYA AUTÒNOMA

 • Insurreccions anarquistes

  Insurreccions anarquistes
  Que la segona de les insurreccions dutes a terme per la Confederació Nacional del Treball (CNT) a Espanya durant la Segona República. És una confederació de sindicats d'ideologia anarquista, concretament de la branca anarcosindicalista d'Espanya.
 • Creació de la CEDA

  Creació de la CEDA
  La Confederació Espanyola de Dretes Autònomes . Era una aliança de partits polítics a Espanya, estava formada fonamentalment per partits catòlics de dreta. El catolicisme era la seva identitat. El més influent era Acció Popular.
 • Fundació de Falange Española

  Fundació de Falange Española
  La Falange Espanyola (FE) va ser un partit polític espanyol d'ideologia feixista fundat per Alfonso García Valdecasas, Julio Ruiz de Alda i José Antonio Primo de Rivera, primogènit del dictador Miguel Primo de Rivera.
 • Period: to

  BIENNI CONSERVADOR

 • Period: to

  LLUÍS COMPANYS

 • Govern de Lerroux (Partit Radical)

  Govern de Lerroux (Partit Radical)
  La CEDA era coalició dels republicans radicals de Lerroux, Partit Republicà Radical (PRR) i tingué com a resposta la revolució obrera d'Astúries i la revolta de la Generalitat.
 • Catalunya: Llei de contractes de conreu i Llei de bases

  Catalunya: Llei de contractes de conreu i Llei de bases
  La llei de contactes de conreu va ser aprovada primer per la generalitat de Catalunya aprova la possibilitat als arrendataris de vinyes (rabassaires) la compra de les parcel·les després de conrear-les durant quinze anys.
 • La Llei de contractes de conreu declarada inconstitucional

  La Llei de contractes de conreu declarada inconstitucional
  En absència dels diputats de la Lliga, el Parlament aprovà la llei de Contractes de Conreu, a la qual aquesta s'oposava aferrissadament.
 • La CEDA al govern. Insurrecció a Astúries. Enfrontament amb la Generalitat. Suspensió de l’Estatut català

  La CEDA al govern. Insurrecció a Astúries. Enfrontament amb la Generalitat. Suspensió de l’Estatut català
  Arran dels fets del Sis d'Octubre, el govern central de dretes va suspendre l'Estatut i va empresonar a Lluís Companys i la resta del govern català. L'anomenat Bienni Negre acabà quan triomfaren el Front Popular i el Front d'Esquerres (aquest a Catalunya) en les eleccions del 16 de febrer de 1936. la destitució del president i del consell executiu de la Generalitat i la suspensió del Parlament.
 • Period: to

  SUSPENSIÓ DE L'ESTATUT

 • Triomf electoral del centredreta. Sufragi femení

 • Escàndol de l’estraperlo. Dimensió de Lerroux

  Escàndol de l’estraperlo. Dimensió de Lerroux
  Va sortir a la llum per la denúncia que va presentar Daniel Strauss al president de la República Niceto Alcalá Zamora. En la qual exigia una indemnització per les despeses d'instal·lació del joc conegut popularment com a "estraperlo", pels suborns que deia haver pagat a polítics del Partit Republicà Radical i a "familiars i amics" del seu líder Alejandro Lerroux.
 • Period: to

  MANUEL AZAÑA

 • Period: to

  RESTABLIMENT DE L'AUTONOMIA

 • Triomf electoral del front d’Esquerres

  Triomf electoral del front d’Esquerres
  Les eleccions van ser un intent per donar estabilitat al país després de la Revolució de 1934 i les posteriors tensions polítiques. Van ser marcades per les xarxes de propaganda, els actes públics i les reunions de campanya. Les eleccions van ser una victòria contundent per al Front Popular, que va aconseguir el control absolut del govern.
 • Period: to

  FRONT POPULAR

 • Assassinat del tinent Castillo i de José Calvo Sotelo

  Assassinat del tinent Castillo i de José Calvo Sotelo
  Aquest assassinat va ser una de les primeres accions de la Guerra Civil espanyola, i va marcar el començament de la repressió franquista, i va ser una de les primeres accions de la Guerra Civil espanyola.
 • Inici de la insurrecció militar

  Inici de la insurrecció militar
  Va ser una revolta militar dirigida contra el Govern constitucional de la Segona República sorgit de les eleccions de febrer d'aquell any. El seu fracàs parcial va conduir a una guerra civil i, derrotada la República, a l'establiment d'una dictadura a Espanya que va estar vigent fins a la mort del dictador Francisco Franco.